Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Vše pro váš digitální fotoaparát!

“Internetová demokracie” – rozhovor s Vladimírem Mlynářem

Dosud se v naší domovině vedla debata o významu a budoucnosti elektronické komerce hlavně v kruzích odborníků a lidí, kteří se e-komercí přímo zabývají. Je ale potřeba ji přenést také na ta odpovědná místa, která vytváří pravidla hry, čili legislativní rámec. Při pohledu na současný stav naší politické scény se může zdát, že pro témata jako je internet a e-komerce tu není místo. Přesto se najdou politikové, kteří si uprostřed žabomyších politických sporů dokáží udržet nadhled a uvažovat o podstatných věcech, které mohou zásadním způsobem ovlivnit ekonomickou situaci ČR. Jedním z nich je poslanec a místopředseda Unie Svobody, Vladimír Mlynář, s nímž Vám nyní přinášíme exkluzivní rozhovor.

VLADIMÍR MLYNÁŘ je místopředsedou Unie svobody a jejím poslancem PSP za volební obvod Praha. Před rokem 1989 pracoval v různých dělnických profesích a byl aktivním členem protikomunistické opozice. V letech 1990-91 absolvoval roční studijní pobyt v USA a poté se stal nejprve redaktorem a později šéfredaktorem týdeníku Respekt a moderátorem televizního pořadu Respektování. V listopadu 1997 opustil žurnalistiku a byl jmenován ministrem bez portefeje a mluvčím vlády premiéra Josefa Tošovského. Po červnových volbách 98 byl tři měsíce předsedou poslaneckého klubu US. Za svoji novinářskou práci obdržel prestižní cenu Ferdinanda Peroutky.

E-komerce.cz: Je o Vás známo že jako příslušník mladé generace politiků jste přístupný novým trendům. Považujete se za znalého problematiky elektronické komerce? Sledujete její vývoj?

“Nejsem odborník či specialista, ale v e-commerce se orientuji a snažím se vývoj v dané oblasti pečlivě sledovat. Jako politika mě samozřejmě více než technické aspekty věci, zajímá společenský a ekonomický rozměr věci.

E-komerce.cz: Elektronická komerce zažívá ve světě raketový růst. Agentura Ernst&Young ohlásila 300% růst tržeb oproti loňské sezóně, když se obrat společnosti prodávajících po internetu zvedl ze 4 miliard amerických dolarů v roce 1998 na 10 -13 miliard dolarů v letošním roce. Průměrný uživatel internetu utratil na síti za posledních dvanáct měsíců 1225 USD (přes 42 000 Kč). Jakou roli osobně přikládáte elektronické komerci v ekonomickém systému České republiky, jaké výhody či nevýhody ji přisuzujete?

Obrovský. Máme dnes dvě možnosti : buďto Česká republika takříkajíc stihne nastoupit do rychle jedoucího rychlíku elektronického obchodu a rozvoje informační společnosti, nebo zůstane stát na nástupišti a propast mezi námi a světem se bude dál zvětšovat. Elektronický obchod je příležitostí pro tuzemské firmy dostat se na doslova celosvětový trh, je to příležitost pro novou produkci, nová pracovní místa. Rizika – s výjimkou obecných rizik světové globalizace – v oblasti e-commerce nevidím z pohledu naší země jako důležitá.

E-komerce.cz: Nedávno Evropská komise představila ambiciózní projekt "eEurope - Informační společnost pro všechny", který si klade za cíl zpřístupnit výhody informační společnosti pro všechny obyvatele Evropy. Dá se tedy předpokládat, že rozvoj elektronické komerce v Evropě se ještě zrychlí. Jaká je podle Vás největší překážka rozvoje elektronické komerce v ČR? Má Vaše strana nebo poslanecká skupina nějakou koncepci, která by mohla pomoci odstranit tyto překážky?

Největší překážkou je nedostatečná legislativa a malá podpora státu rozvoji Internetu (především malá liberalizace telekomunikačního prostředí a výše poplatků za připojení). Unie svobody proto prosazuje maximální a co nejrychlejší liberalizaci telekomunikačního prostředí. Konkrétně v těchto dnech navrhujeme v tomto směru změny ve vládním návrhu nového telekomunikačního zákona. Já sám jsem před časem předložil ve sněmovně návrh zákona o elektronickém podpisu, který je momentálně v tzv.druhém čtení a měl by být schválen zhruba za dva měsíce. Zákon z pohledu práva zrovnoprávní tištěný a elektronický dokument a v souladu se směrnicí EU k elektronickému obchodu tak vzniknou právní záruky pro e-commerce.

Kromě práce na zákonu o elektronickém podpisu připravuji předložení novely daňového zákona, která by “zvýhodnila” nákup počítačů i pro individuální fyzické osoby.

E-komerce.cz: Zákon o volném přístupu k informacím začíná vyvolávat po vlně příznivých reakcí nyní i negativní vášně. Jaký je Váš názor na tento problém?

Jsou to především obavy dané strachem z otevřenosti. Například tvrzení, že teď bude někdo obchodovat s informacemi, které na základě zákona získá, je absurdní. Říkají jej lidé kteří nechápou, že je-li informace veřejná a přístupná komukoliv, ztrácí takříkajíc svoji cenu na černém informačním trhu. Netvrdím, že je zákon úplně dokonalý, ale zatím stále považuji za větší problém, že zákon zatím mnoho lidí nevyužívá, nikoliv to, že by zákon byl “zneužíván”.

E-komerce.cz: Považujete internet za jeden z nástrojů demokracie?

Ano – a velmi významný. Demokracie obecně stojí na tradičních principech, kde je základem rozdělení moci výkonné a soudní a princip svobody slova a veřejná kontrola moci. V minulosti demokracie stála zejména na dělbě moci, tedy systému zastupitelské demokracie. Důsledná veřejná kontrola, včetně svobody slova měla své technické limity. Ještě před deseti nebo dvaceti lety byla nereálná představa, že by každý z nás mohl sám přímo získávat informace o fungování státní a veřejné moci. To změnil internet. Řekl bych, že s koncem století tedy vzniká něco, jako “internetová demokracie”, případně vliv internetu na demokracii. Nemám tím ale na mysli jen tolik populární myšlenku voleb či referend po internetu - toho příznivcem nejsem. Podstatnější je, že internet umožňuje, aby se lidé aktivně zapojovali do správy věcí veřejných způsobem, který tu dosud nikdy nebyl a který zcela mění jejich možnosti kontrolovat výkonnou moc, rozšiřovat kvalitu a šíři jejich názorů a tím i demokratické rozhodování.

E-komerce.cz: Využíváte internet při své práci ?

Ano – každý den, zejména elektronickou poštu. Bez ní si už neumím svoji práci představit. Je pro mě stejnou nutností jako mobilní telefon.”

E-komerce.cz: Nakupujete Vy osobně na internetu ?

Občas knihy a CD. Chystám se vyzkoušet nákup potravin na adrese www.dodomu.cz, neboť jsem dostal pozitivní reference od přátel.

E-komerce.cz: Pane místopředsedo, děkuji za rozhovor.

Autor: Pavel Hrůza
Datum: 18. února 2000 Profil autora  

Pavel Hrůza

Partner společnosti 24Snails.com Media Production.
Konzultant v oblasti webových služeb a marketingu.


 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz  
 Seznam komentářů  
Vypsat
Od
Téma
Datum

jan sláma
názor
22.02.2000 12:39
Bronek
Re: názor
23.02.2000 01:34
Pavel Jurik
RE: nazor
24.02.2000 16:59
Jan Sláma
25.02.2000 16:36
Karel
Vykaz pro p.Mlynáře
26.02.2000 20:21
Karel
Doplnění vzkazu.
26.02.2000 20:31