Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Newsletter 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Reklama
Užitečné informace pro kutily.

Delegace ÚVIS na zkušené v Británii

Ve dnech 8. - 10. 9. 2001 navštívila delegace pracovníků Úřadu pro veřejné informační systémy (ÚVIS) v čele se svým předsedou, panem ing. Jiřím Krumpem a společně s pracovníky Úřadu vlády ČR Velkou Británii.

Na pracovní návštěvě proběhlo seznámení s činností rekvalifikačního střediska Cyberskills ve Felthamu. Obdobný projekt je připravován i v České republice a jeho cílem je zaměření se na systematickou pomoc ohrožených kategorií občanů (nezaměstnaní, bezdomovci, vězňové po výkonu trestu, problémová mládež) v získání hodnotných pracovních příležitostí. Je jedním z prvních programů zaměřených na zvýšení informovanosti o informační společnosti. Program Cyberskills představuje kontinuální kulturu výuky založené na společně sdíleném vyučování, při kterém spolupracují občanské komunity a soukromý sektor tak, aby byly splněny cíle, které si stanovily vlády v rámci programů na včlenění občanů do informační společnosti. V České republice je tento cíl jasně stanoven v Akčním programu Státní informační politiky (SIP).

V průběhu více než 5 let byl program Cyberskills úspěšně realizován na více než 170 místech v 8 zemích a zúčastnilo se ho více než 100 000 lidí. Kromě Velké Británie jsou již střediska s programem Cyberskills zřízena např. v Austrálii, Polsku, Belgii, Finsku a některých státech USA.

Dalším programem referenční návštěvy bylo setkání s paní Glenys Salter, Client Director britského Department of Trade and Industry (dti) a pana Terry McKeown, Assistent Director, přímo v Londýně a seznámení se s některými řešeními v oblasti e-Government, které by mohly být pro naši zemi vzorové. Představen byl např. projekt ELGAR (ELectronic Government through Administrative Re-engineering) i velmi náročný a propracovaný systém MATRIX na správu dokumentů. Některé získané poznatky by mohl při své další práci ÚVIS určitě uplatnit. Přínosem také bylo předání zkušeností a možnost navázání užší spolupráce mezi britskými institucemi a ÚVISem při řešení problematiky e-Government a e-Procurement v ČR.

Velké poděkování patří zejména panu PhDr. Pavlu Seifterovi, velvyslanci Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, který delegaci osobně přijal na českém zastupitelství v Kensington Palace Gardens v Londýně.
Autor: Tisková zpráva
Datum: 18. září 2001

 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz