Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Reklama
Užitečné informace pro kutily.

Krok (ne)správným směrem

Není málo těch, na které při sledování accesů současné vlády ČR jdou co chvíli mrákoty a kteří minimálně dvakrát do týdne parafrázují známou větu z Vančurovy půvabné knihy Rozmarné léto. “ Tento způsob vlády zdá se mi poněkud nešťastným“, vzdychá občan právem deprimovaný narůstající nezaměstnaností, bující byrokracií státního aparátu, rozhazováním státních peněz, zmatenými kroky ministrů a vůbec neschopností Zemanova kabinetu vyřešit nejen sliby pověšené na nos důvěřivým voličům v průběhu volební kampaně.

Ze současných členů vlády bys na prstech ruky dlouholetého dělníka na pile spočítal ty ministry, kteří mají jakous takous naději, že po skončení jejich mandátu budou voliči volat po jejich setrvání v aktivní politice. O té vrcholové snad ani nemluvě.

Světlou výjímkou je zřejmě místopředseda vlády Pavel Mertlík , který má spolu s Karlem Berkou jakožto ředitelem Úřadu pro státní informační systém ( ÚSIS ) lví podíl na pozitivním pohybu v přístupu vládních míst k Internetu a využitelnosti jeho technologií pro budoucnost této země. Po letech faktického nezájmu ze strany předchozího establishmentu o tento fenomén a o jeho vliv na změny ve společnosti, si konečně současný vládní kabinet uvědomuje, že vstup do NATO a EU jde ruku v ruce s rozvojem informační společnosti.

Usnesením číslo 680 z října minulého roku byl dán podnět k vzniku Rady vlády ČR pro státní informační politiku. Ta poté vypracovala vpravdě strategický dokument “ Státní informační politika, cesta k informační společnosti” , který byl schválen vládou 31. 5. letošního roku. Zde se stanovuje mimo jiné závazek připojit do roku 2001 veřejné knihovny na internetovou síť. Podle tohoto, pro vládu závazného dokumentu, je veřejná knihovna základem budoucích veřejných informačních služeb a “zárukou informační obsluhy obyvatelstva umožňující rozvoj osobnosti, fungování občanského společenství a tudíž i hospodářský a kulturní rozkvět státu.” Projekt státní sítě internetových knihoven je jednou z priorit akčního plánu státní informační politiky, kterou schválila vláda, oznámil to minulý týden předseda ÚSIS Karel Berka.

Na přímo položenou otázku o finančním dopadu na státní rozpočet řekl ředitel ÚSIS, že by nemělo dojít k nijak dramatickému vývoji. Náklady jdou ze sedmdesáti procent na telekomunikační spojení jednotlivých knihoven. "Tím , že vláda vypíše výběrové řízení jsme schopni díky konkurenčním tlakům mezi účastníky konkursu dosáhnout snížení cen až na polovinu. Tak se dá ušetřit půl až jedna miliarda korun. Občané by se přitom na provozu sítě neměli podílet vůbec, nebo jen symbolickou částkou", řekl Karel Berka.

O tom které knihovny se do projektu zařadí, bude rozhodnuto ve spolupráci s ministerstvem kultury. Jako první se začnou připojovat knihovny v severních Čechách a na severní Moravě. Tím by se mělo podle představ vlády napomoci při řešení vysoké nezaměstnanosti v těchto regionech. Vláda doufá, že levná a veřejně dostupná internetová konektivita napomůže mimo jiné i k rozvoji elektronického obchodu a služeb a také snadnějšímu přístupu nezaměstnaných ke zdrojům nabídky zaměstnání a rozvoji telepráce, jak dokument “Státní informační politika” nazývá práci z domova. "Zároveň náš plán předpokládá, že knihovníci jsou vzdělaní lidé, kteří umí s lidmi jednat. Proto by s jejich zaškolením neměl být problém a stejně tak by oni měli být schopni potenciální zájemce s obsluhou Internetu úspěšně seznámit. To je důvod, proč jsme vybrali právě knihovny,"dodal Karel Berka.

Zde však bohužel vidím největší, přímo Achillovu patu celého projektu. Představa nezaměstnaných hutníků a havířů, kteří hromadně zasedají před klávesnice a monitory počítačů v městských knihovnách, aby pak následně na vlnách Internetu nacházeli dobře placenou práci a pod dojmem spatřeného virtuálního světa zakládali internetové obchody, či podnikali ve virtuálních službách, kulhá přinejmenším na obě nohy. Vládní místa si evidentně neuvědomují, že k dosažení stavu informační společnosti nestačí, aby stát své občany proškolil v krátkém proslovu od snaživé a vzdělané knihovnice, ale že se jedná o určitý časově náročný proces, který vede k ještě větším změnám ve vnímání světa, v chování lidí a v jejich mentalitě, než k jakému došlo například při rozvoji výpočetní techniky během posledních patnácti let.

Přísloví praví, že řekneš – li “A” musíš říct i “B”. Vláda však říká “B”, aniž před tím řekla aspoň to “A”. Taková řeč nepoučeného a neznalého člověka uvede pouze ve zmatek a v konečném důsledku i k naprosto pokřivenému pohledu na nově nastupující informační společnost.

Jedněm “Šok z budoucnosti” a sobě pak “Změnu moci” připravuje vláda, pokud se omezí pouze na dílčí kroky při zavádění principů informačního věku. A lidem nejen z “Třetí vlny“ pak pocit dalších, naprosto neefektivně vyhozených peněz.
Autor: Leoš Prušvic
Datum: 23. srpna 1999 Profil autora  

Leoš Prušvic

Výkonný ředitel APEK
Publicista


 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz