Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Newsletter 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Vše pro váš digitální fotoaparát!

ÚVIS má e-podatelnu

K 1.10.2001 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 304/2001 (kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb), které ukládá orgánům veřejné moci zřízení elektronické podatelny a povinnost přijímat podání občanů opatřená zaručeným elektronickým podpisem. Ke zřízení jedné z prvních takových podatelen došlo na Úřadu pro veřejné informační systémy (ÚVIS).

Adresa podatelny je posta@uvis.cz (adresa vyplývá ze Standardu pro komunikaci informačních systému na bázi protokolu TCP/IP publikovaném ve Věstníku č.2/2000) a akceptovatelnými formáty zpráv jsou .doc (MS Word 6.0/95),.xls (MS Excel 5.0/95), .txt, .htm, .html, .rtf, .pdf, .jpg a .gif. Podání v elektronické formě lze též doručovat na disketách a/nebo na CD-ROM (podatelna ÚVIS, Havelkova 22, Praha 3, pondělí až pátek od 7.30 hod. do 16.00 hod.).

"Dne 10.10.2001 vyšla ve Sbírce zákonů prováděcí vyhláška 366/2001 Sb. Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) o upřesnění podmínek stanovených v §6 a §17 zákona o elektronickém podpisu a o upřesnění požadavků na nástroje elektronického podpisu," říká ing. Jiří Krump, předseda ÚVIS. ÚOOÚ již obdrželo první žádosti na akreditaci poskytovatelů certifikačních služeb a v současnosti připravuje vydání prvních akreditací.

V současnosti v České republice využívají e-podpisy desítky tisíc lidí. Používají se však zejména mezi komerčními firmami.
Autor: Tisková zpráva
Datum: 15. října 2001

 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz