Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Reklama
Užitečné informace pro kutily.

Otevřený dopis nejen pracovníkům cestovního ruchu ČR

Předběžný návrh plánu obnovy a rozšíření mezinárodního turistického ruchu do ČR se snahou o odstranění nebo alespoň značné zmírnění všech finančních ztrát vzniklých v důsledku povodní.

V následujícím textu zveřejňujeme plné znění Otevřeného dopisu nejen pracovníkům cestovního ruchu ČR od marketingového poradce ABC International Ltd. Vratislava Kusky, který se specializuje na marketingové využití Internetu. Jeho názory a zkušenosti jsou nejen velmi zajímavé, ale i poučné. Hezky je charakterizuje závěrečná věta jeho emailového podpisu: "Výhodou Internetu je mimo jiné to, že za cenu lákání Němců můžete získávat zákazníky z celého světa, včetně Němců."


Otevřený dopis nejen pracovníkům cestovního ruchu ČR
Předběžný návrh návrhu plánu obnovy a rozšíření mezinárodního turistického ruchu do ČR a tím odstranění nebo aspoň značné zmírnění všech finančních ztrát, vzniklých celému národnímu hospodářství ČR.

1. Vytvořit webové stránky, které zvýrazní jak krásy ČR a její mimořádnou atraktivitu pro turisty z celého světa, tak katastrofu, která ČR postihla. Ústřední motto stránek by mohlo být:

Prožijte krásnou, nezapomenutelnou dovolenou a vykonejte tím dobrý skutek.

Mottem jednotlivých sekcí mohou být slogany, týkající se tématu jednotlivých sekcí, jak např. "Poznej nejlepší piva na světě a vykonej zároveň dobrý skutek", "Dobročinná svatba", "Pomoz zachránit světové kulturní dědictví strávením nezapomenutelné dovolené a pitím "nejlepších piv na světě" ... atd.

Toto jsou jen okamžité improvizace, naznačující jednotlivé marketingové možnosti, ne skutečná hesla. Ta musí být mnohem více působivější a účinnější, jejich vymýšlení nebude lehké a mělo by se ho zúčastnit co nejvíce lidí.


2. Průběžně organizovat inspekční (studijní, fam) návštěvy zahraničních lékařů, novinářů, pracovníků cestovního ruchu a zástupců organizací, které by mohly pomoci při popularizaci jak bezpečnosti návštěvy ČR těsně po katastrofických záplavách, tak její krásy, o kterých 99% možných návštěvníků z celého světa většinou nemá ani tušení.

3. V rámci webových stránek týkajících se povodně, odstraňování následků a turistických možností, které v ČR okamžitě po povodni a v perspektivách týdnů, měsíců a roků existují, uvádět nabídky jednotlivých podniků, ať už hotelů, restaurací, cestovních kanceláří nebo tour operátorů buď jako pouhé uvedení v seznamu nebo jako samostatnou webovou minipresentaci přizpůsobenou stylu a konceptu základních webových stránek o povodni, odstraňování jejích následků a obnovených nebo povodní nepoškozených krásách ČR plus obnovené nebo povodní nedotčené zařízení pro turisty (ubytování, stravování, doprava a další služby, včetně průvodcovských, tlumočnických atd.).

4. Po vytvoření těchto stránek na adekvátní mezinárodní úrovni s dostatečným obsahem, tj. hlavně s dostatečným počtem ATRAKTIVNÍCH nabídek jednotlivých podniků, na ně upozorňovat mezinárodní média a pokusit se je ovlivnit tak, že by na stránky upozorňovala a tím je propagovala.

Totéž by samozřejmě dělali všichni ti, jejichž nabídky by stránky obsahovaly, ať už v osobní, tištěné, webové nebo jiné (veletrhy) propagaci a, snad, i Česká centrála cestovního ruchu (ta by mohla být organizátorem nebo aspoň sponzorem tvorby stránek, ale možná že vhodnějším iniciátorem webových stránek by byla profesní organizace, např. HOREKA.)

Současně formou osobních kontaktů na stránky a jednotlivé nabídky upozorňovat nejen všechny možné zákazníky, ale hlavně ty, kteří by mohli přilákat zákazníky, např. nevýdělečné organizace, které pravidelně získávají peníze tím, že o ně žádají členy a širší veřejnost nebo tím, že zprostředkují prodej něčeho členům a širší veřejnosti za procenta z prodeje. Tento způsob je např. velmi účinný u nekomerčních televizních stanic "pro náročnější diváky", ale i univerzit, církví, klubů atd.

V rámci nabídek se též mohou prezentovat možným zákazníkům a všem zmiňovaným organizacím různá lákadla ve formě slev, odměn nebo procent z prodeje, které budou věnovány na obnovu nebo záchranu světového kulturního dědictví v ČR. Tato lákadla mohou být prezentována jednotlivě nebo jako kombinace několika i všech.

Koordinační centrála tohoto projektu může též průběžně nabízet neprodané kapacity nejen se slevami, běžnými u nabídek "v poslední minutě" (last minute), ale na základě odhadu i týdny nebo měsíce předem, aby se umožnila návštěva i těm "sociálně slabším" zájemcům, kteří musí dovolenou plánovat týdny nebo měsíce předem.

Koordinační centrála může též koordinovat tvorbu "balíčků" z jednotlivých nabídek hotelů, restaurací, dopravních podniků a turistických atrakcí, takže koordinační centrálu by měli tvořit jak úředníci ministerstev a České centrály cestovního ruchu, tak zkušení pracovníci cestovního ruchu, hlavně marketingoví experti, schopní tvořit atraktivní balíčky pro mezinárodní klientelu. Organizačně a technicky by koordinaci mohl zajišťovat větší prodejce nabídek cestovního ruchu, který má nutné technické prostředky, zkušenosti a kontakty v zahraničí.

Zaprášené heslo "Dohnat a předehnat" by se mohlo stát ústředním heslem nejen koordinační centrály, ale všech v současnosti postižených. V tomto případě by dohnání a předehnání znamenalo nejvyšší úroveň produkce nejen průmyslu cestovního ruchu ČR, ale i celého národního hospodářství ČR. Turistický průmysl je ve světovém měřítku jedním z nejdůležitějších a WTO (World Tourisim Organization - Světová organizace cestovního průmyslu) předpovídá, že během pár let bude ve světovém měřítku průmysl cestovního ruchu průmyslem největším a z ekonomického hlediska nejdůležitějším.

Proč by ČR nemohla "předběhnout dobu" a v rámci ekonomiky ČR vytvořit již nyní takovou situaci, že by průmysl cestovního ruchu ČR byl největším a ekonomicky nejvýznamnějším průmyslem ČR? Jsou k tomu, i přes současné problémy, které naopak mohou přispět při vhodných reakcích k "rychlému odražení od dna", ty nejlepší předpoklady.
Autor: Vratislav Kuska
Datum: 19. srpna 2002 Profil autora  

Vratislav Kuska

Marketingový poradce ABC International Ltd.


 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz  
 Seznam komentářů  
Vypsat
Od
Téma
Datum

Vladimír Pour
komentář k článku V. Kuska z 19.8.2002
17.09.2002 16:22
Emil Čelustka
Nelze než souhlasit
17.09.2002 22:04