Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Reklama
Užitečné informace pro kutily.

Mezinárodní účetní standardy (IAS) a ČR

Dne 4. června 2002 přijala Evropská unie opatření, v jehož rámci budou kotované evropské firmy od roku 2005 povinny používat Mezinárodní účetní standardy (IAS).

Jan Martínek, partner v KPMG Česká republika, komentuje dopad IAS na Českou republiku: „Účetní předpisy platné v ČR se od 1.ledna 2002 opět přiblížily IAS a nepochybuji o tom, že se vývoj i nadále bude ubírat tímto směrem. Nicméně stále existují některé významné rozdíly – zvláště účtování o leasingu a pro obchodní společnosti rovněž účtování o finančních nástrojích.”

Jan Martínek pokračuje: „Z pohledu Evropy i ČR má zavedení IAS pro evropské firmy mnoho potencionálních výhod, přičemž nejdůležitější je možnost navyšování kapitálu při nižších nákladech. Zároveň to však přináší náročné výzvy. Zavedení IAS do roku 2005 bude vyžadovat neobyčejné nasazení a tento proces může ovlivnit i mnoho oblastí firemních aktivit, včetně procesu vnitřního reportingu a systému sběru dat. Rovněž bude nezbytné provést rozsáhlá školení. Rozsah těchto prací by nikdo neměl podceňovat, protože konečný termín se velmi rychle blíží. Aby totiž byla účetní závěrka v souladu s IAS připravena pro rok 2005, firmy budou potřebovat srovnatelné údaje za rok 2004. To znamená, že IAS by fakticky měly být zavedeny do konce roku 2003.”

KPMG rovněž varuje, že přijetí IAS může změnit hospodářský výsledek společnosti a tím ovlivnit klíčové ukazatele včetně výnosů na akcii. „Firmy by neměly čekat, až se to stane, ale měly by raději investory a kapitálové trhy předem upozornit, jaký vliv bude mít přijetí IAS na firemní finance,” dodává Jan Martínek. “Stejně jako ve všech podobných programech přinášejících velké změny sehraje i zde významnou roli komunikace. Firmám rozhodně doporučujeme, aby se těmito otázkami začaly zabývat již nyní.”

„Jedná se o mezník, který podle našeho názoru významně ovlivní srovnatelnost a transparentnost finančního reportingu v Evropě,” říká Mike Rake, předseda KPMG International. „Jde o významný krok směrem ke konečnému cíli, jímž je používání jednotných účetních předpisů na celém světě. Nicméně významné slovo v této záležitosti mají i Spojené státy. Věříme, že toto rozhodnutí ovlivní SEC (americkou Komisi pro cenné papíry), aby přehodnotila svůj současný požadavek vůči zahraničním firmám a to, aby jejich účetní výkazy podle IAS byly v souladu s výkazy podle US GAAP. Bylo by velkým úspěchem, pokud by SEC přijala IAS již v roce 2005.”

Mark Vaessen, ředitel poradenských služeb IAS v KPMG, říká: „Jedná se o skutečnou revoluci ve finančním reportingu v Evropě a o důležitý základ pro vytváření efektivnějších evropských kapitálových trhů. Dosud měly pokusy o sjednocení finančního reportingu v Evropě pouze minimální úspěch. Porovnání finanční situace firem ze stejného odvětví například ve Velké Británii a v Německu bylo vždy obtížné. Kromě toho průhlednost poskytovaných informací se v různých zemích lišila. Přijetí IAS v Evropě tuto situaci změní; investoři a analytici budou mít možnost lepšího porovnání na srovnatelném základě.”
Autor: Tisková zpráva
Datum: 9. července 2002

 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz