Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Newsletter 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Reklama
Užitečné informace pro kutily.

Česká informační politika prezentována v Belgii

Pracovní návštěvu Bruselu uskutečnil ve dnech 28. - 30. 11. 2001 ministr a vedoucí Úřadu vlády ČR Karel Březina.

Společně se zástupci Úřadu vlády ČR, MDS ČR náměstkyní ministra Marcelou Gürlichovou a Úřadu pro veřejné informační systémy (ÚVIS) v čele s jeho předsedou Ing. Jiřím Krumpem vystoupil na prezentační akci naší státní informační politiky, kterou ve středu 28. 11. 2001, pod názvem "Budování eGovernment v České republice" uspořádala Stálá mise České republiky při Evropské unii. Jejími účastníky byli představitelé Evropské komise a dalších orgánů Evropské unie a zástupci stálých misí členských a kandidátských zemí EU akreditovaní v Bruselu.

V dalších dnech 29. - 30. 11. 2001 se ministr Karel Březina, společně s představiteli dalších resortů české veřejné správy, zúčastnil mezinárodní ministerské konference "eGovernment: Od politiky k praxi". Organizátorem konference byla belgická strana, která ve druhém pololetí tohoto roku předsedá Evropské unii. Spoluorganizátorem byla i Evropská komise. Posláním této konference bylo zahájit širokou diskusi o interaktivních (on-line) veřejných službách s důrazem na jejich konkrétní výsledky a užitek pro občany a podnikatelskou sféru.

V průběhu návštěvy v Bruselu se ministr Karel Březina a předseda Úřadu pro veřejné informační systémy (ÚVIS) Ing. Jiří Krump setkali také s komisařem Evropské komise pro informační společnost a podnikání Erkki Liikanenem, s nímž si vyměnili názory na rozvoj informačních a komunikačních technologií a jejich širší a efektivnější využívání ve veřejné administrativě.

Předmětem diskuse byla i Pravidelná zpráva Evropské komise o připravenosti ČR na vstup do EU za rok 2001, která hodnotí oblast rozvoje informační společnosti v naší zemi velmi příznivě. Ministr Karel Březina zdůraznil v této souvislosti připravenost ČR k zapojení do programu EU IDA II a eContent a zároveň přednesl návrh uspořádat Evropskou ministerskou konferenci, která bude koncem roku 2003 hodnotit výsledky Akčního plánu eEurope+ kandidátských zemí EU v Praze.
Autor: Tisková zpráva
Datum: 3. prosince 2001

 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz