Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Newsletter 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Vše pro váš digitální fotoaparát!

V Římě se jednalo o regulacích e-komerce

Ve dnech 6. a 7. 9. proběhla konference za účasti zástupců kandidátských zemí Evropské Unie a některých pozvaných pozorovatelských zemí (např. Turecko, Kypr) s názvem Regulace a praxe elektronického obchodu (EO). Konference se zúčastnila i delegace z České republiky.

První část konference byla věnována praktickému naplňování dokumentu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu ("směrnice o elektronickém obchodu").

Zástupci Úřadu pro veřejné informační systémy (ÚVIS), Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí a Hospodářské komory České republiky byli seznámeni nejen se základními číselnými ukazateli, dosavadními brzdami EO v Evropě, ale i s některými budoucími projekty. Představen byl zajímavý italský projekt e-Procurement v železniční dopravě, právní rámec EU v oblasti elektronických peněz, oblast autorských práv. Dále byly prezentovány zkušenosti z komerčních oblastí jako např. reklama, sponzoring, loterie aj.

Zajímavostí bylo, že převážná část konference probíhala v italštině (samozřejmě se simultánním překladem), neboť pořádající země této konference má zájem, aby se i italština stala pracovním jazykem EU.
Autor: Redakce
Datum: 7. září 2001

 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz