Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Newsletter 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Vše pro váš digitální fotoaparát!

VŠE za podpory IBM nabízí vzdělání v oblasti e-business

7. února byla rektorkou Vysoké školy ekonomické, paní Doc. Ing. Jaroslavou Durčákovou, CSc. a generálním ředitelem IBM Česká republika a Slovensko panem Ing. Miroslavem Majorošem podepsána smlouva o spolupráci při vzdělávání v oblasti elektronického podnikání. Předmětem smlouvy je vytvoření a společné pořádání kurzů zaměřených na e-business, určených jak studentům VŠE tak i zákazníkům IBM, zejména z oblasti malého a středního podnikání.

Kurzy budou navrženy jak pro "standardní" vzdělávání, za účasti lektora, tak i pro elektronické vzdělávání prostřednictvím internetu, "distance learning". Společnost IBM se zavázala podpořit Vysokou školu ekonomickou bezplatnou dodávkou svého software a výukových materiálů, vypracovaných jednak samotnou společností, jednak BUTE (Budapest University for Technology Economics) na základě materiálů IBM. Kromě toho společnost IBM věnuje VŠE finanční částku na podporu tvorby kurzů, jež budou realizovány v rámci této smlouvy a rovněž na podporu souvisejících činností (předplatné časopisů, účast na odborných konferencích apod.) Zástupci společnosti IBM budou průběžně sledovat přípravu a průběh kurzů tak, aby byla garantována jejich vysoká kvalita.

“Jsme rádi, že můžeme podpořit rozvoj vysokoškolského vzdělání v České republice tak, abychom mu napomohli držet krok s aktuálními světovými trendy,” řekl Miroslav Majoroš, generální ředitel IBM Česká republika a Slovensko. “Jsme hluboce přesvědčeni, že jde o jeden z nejlepších možných způsobů, jak napomoci domácí ekonomice a tím i celé společnosti k budoucí vyšší prosperitě.”

Rektorka VŠE paní Doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. uzavření smlouvy komentovala slovy: “Spolupráce s firmou IBM v oblasti elektronického podnikání je dalším významným krokem VŠE při modernizaci obsahu i forem výuky na VŠE. Elektronické podnikání je nejen častým předmětem manažerských diskusí a rozhodování v dnešních podnicích ale je současně i výrazným příkladem toho, jak se stávají aplikace informatiky interdisciplinární záležitostí. V duchu interdisciplinarity také profiluje VŠE výchovu budoucích řídících pracovníků, ekonomů a informatiků. Proto vedení školy i já osobně jsem uvítala a podporuji společný záměr katedry informačních technologií fakulty informatiky a statistiky a IBM Česká republika vytvořit ve vzájemné spolupráci nově pojaté kurzy.”

Právě uzavřená smlouva není ojedinělou aktivitou, ale nedílnou součástí celosvětové politiky společnosti IBM v maximální možné míře podporovat rozvoj vzdělání v zemích, kde působí. Podobné smlouvy uzavřela společnost IBM v nedávné době např. ve Francii a chystá je ve většině evropských zemí. Jde o důležitou součást přístupu, jímž se IBM profiluje jako aktivní člen společnosti (“good corporate citizen”).
Autor: Redakce
Datum: 8. února 2001

 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz