Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Reklama
Užitečné informace pro kutily.

Co na Internetu opravdu chybělo? e-aukce.com

V posledních dnech zahájil zkušební provoz server www.e-aukce.com (také na drazebnikalendar.cz), který poskytuje komplexní informace a servis v oblasti veřejných dražeb podle zákona 26/2000. V následujících měsících (ostrý provoz od 1.5. 2001), by se měl stát hlavním místem českého Internetu, kde budou soustředěny nejen veškeré veřejné dražby, databáze dražebníků, navrhovatelů a odhadců, ale i rozsáhlé informace a automatický informační servis.

V květnu loňského roku byl schválen zákon 26/2000 o veřejných dražbách. Pomineme-li fakt, že nás tento zákon výrazně posunul k hranicím Evropské unie, vytvořil dlouho očekávané podmínky pro reálné šance současných a budoucích věřitelů vymoci své pohledávky. Podstatným se tento zákon stává zejména v možnosti řešit nemalou část z téměř 500 miliard korun pohledávek finančních ústavů a 400 miliard korun z obchodního styku z let uplynulých.

Existuje tedy zákonná norma, jsou navrhovatelé splňující podmínky pro uspořádání dražeb, je majetek za stovky miliard korun, je registrováno přes pět set koncesovaných dražebníků a je dokonce zákonem stanovené centrální místo pro zveřejňování dražeb. Dalo by se říci, že nic nebrání tomu, aby se dražební mašinérie spustila. Ostatně, podle narůstajícího počtu vyhlášených dražeb zveřejněných na centrální adrese, tomu vše nasvědčuje.

Má to však jeden háček. Tím háčkem je investor, respektive dražitel. Nejpodstatnější článek v celém řetězci, neboť míra jeho zájmu bude přímo úměrná investovaným prostředkům, ze kterých se budou uspokojovat dražební věřitelé a budou odměňováni dražebníci. Na to, aby se tento investor mohl orientovat v tak velkém množství draženého majetku, si jen velice stěží vystačí se zveřejněním zákonem stanovenou formou na centrální adrese a veřejné desce v místě totožném s katastrálním úřadem draženého majetku (v případě, jedná-li se o nemovitost). Aby se dopídil alespoň černobílých obrazových příloh dražebních vyhlášek předmětu jeho budoucího zájmu, by si pravděpodobně musel předplatit veškerý tisk, vyjma dívčích časopisů. A tak, než by podnikal takto strastiplnou cestu za informacemi, patrně by náš investor zvolil jinou komoditu pro své investice. Tak tomu bylo.

Velice povzbudivou zprávou pro navrhovatele, dražebníky a především pro všechny budoucí investory je zprovoznění komerčního serveru “Dražební kalendář” (www.e-aukce.com a také www.drazebnikalendar.cz), který zahájil zkušební provoz dne 15.4.2001.

Dražební kalendář (e-aukce.com) poskytuje informace v oblasti veřejných dražeb podle zákona 26/2000 a přímo či nepřímo s ním souvisejících informací a služeb. Cílem “dražebního kalendáře” je přinášet uživatelům aktuální dynamický servis se všemi podstatnými náležitostmi souvisejícími s draženým majetkem v České republice. Náš již zmíněný investor zde může podle svého konkrétního zájmu selektovat předměty dražby podle jejich charakteru, lokace nebo výše zjištěné ceny. Dozví se termíny prohlídek, výši a formu dražební jistoty, nejnižší podání, místo konání dražby a další podstatné informace rozhodující pro jeho záměr. Všechny tyto informace jsou našemu investorovi servírovány kultivovanou a přehlednou formou, bez toho, že by musel procházet stovky naskenovaných, časově řazených dražebních vyhlášek, které za příslušný poplatek od dražebníka uspokojí pouze literu zákona a zákonem stanoveného provozovatele.

V případě zájmu našeho investora, jsou mu “dražebním kalendářem” na jeho e-mailovou adresu zasílány dražební karty selektované dle jeho zadání, a tak ani stránky prohlížet nemusí a nemusí ani hlídat, aby nepropásl prohlídku, termín pro složení jistoty či dražbu samotnou.

Na úvodní stránce e-aukce.com jsou přehlednou formou umísťovány “dražby na poslední chvíli”, tedy dražby, kde zbývají již poslední dny pro složení jistoty a každá, dražebníkem on-line zaregistrovaná dražba na tzv. “kartě dražby” má dostatečný prostor pro obrazové přílohy.

Kromě celé řady služeb pro dražebníky, včetně možnosti jejich samotné prezentace, rejstříku a členění podle specializace, nabízí server e-aukce.com možnost prezentace, rejstřík a členění dle specializace pro odhadce. Bude tak patrně jediným centrálním místem, kde informace o odhadcích, kteří zvláště v procesu dražeb zastávají velice důležitou úlohu, budou k dispozici.

Navrhovatelé jistě ocení možnost zveřejnění záměru dražbu zorganizovat a vyzvat tak dražebníky, aby se o tuto službu ucházeli. Každý budoucí dražitel také jistě ocení sekci informační, kde nalezne vyjma kompletního znění zákona 26/2000 a výkladu základních pojmů i rady, které mu jistě usnadní první účast na veřejné dražbě.

Hlavní filozofií autorů bylo vytvořit přehledný a přitom snadno ovladatelný systém, který klade největší váhu na dosažení fundované, aktuální a zároveň kompletní informace z tak obsáhlé problematiky, jakou jsou veřejné dražby.

Vývoj projektu trval společnosti Magnus III s.r.o. přibližně pět měsíců s využitím konsultantů z oboru internetových aplikací, v úzké spolupráci s profesionálními společnostmi a odborníky v oboru práva, internetové ekonomiky a realit. Projekt byl korunován sjednocením a využitím kvalitních technologií k poskytnutí fundovaných a přehledných informací s vysoce kultivovanou tváří, s nimiž pracovat činí uživateli upřímnou radost.

Nezbývá, než popřát šťastné vykročení a mnoho úspěchů.
Autor: Jan Pleyer
Datum: 24. dubna 2001 Profil autora  

Jan Pleyer

Marketingový pracovník a konzultant v oblasti e-byznysu. Zabývá se oblastí public relation internetových projektů.
V současné době působí v e-aukce.com


 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz