Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Vše pro váš digitální fotoaparát!

Internetový předvolební guláš 2002 - PR nebo propaganda?

Měření popularity politických uskupení se blíží, pojďte se s námi podívat co jednotlivé strany slibují ICT sektoru a jakým způsobem využívají internet pro svou předvolební agitaci.

ČSSD

Nová prezentace ČSSD má daleko k předchozímu unylému pojetí. Flashové intro informuje, že pro tuto stranu je "Člověk na 1. místě", v duchu tohoto předvolebního hesla je vyveden celý web. Přehledné stránky, barevné plochy příjemných odstínů, jasná typografie. V úvodní animaci i dále na stránkách se vyskytuje motiv "socánka", stylizovaného malého chlapíka s dlouhým agitačním tričkem ČSSD. Internetová prezentace, dílo firem Demos a Česká vydavatelská pro internet, kromě základních informací o straně obsahuje představení jednotlivých kanditátů, upoutávky na předvolební akce a aktuality. Chybí jen sbírka bonmotů předsedy. Samostatné prezentace mají i jednotlivé Krajské výbory ČSSD.

Internetové zpracování volebního programu patří mezi silné stránky webu. Na případu fiktivní rodiny jsou nastíněny problémy jejich jednotlivých členů, kteří sami reprezentují různé sociální skupiny. Ke každému z problémů následuje řešení v podání Sociální demokracie. Na příkladu podnikajícího syna je vysvětlen plán ČSSD pro oblast podnikání, na příkladu starostlivé matky, strážkyně rodinné pokladny, zase sociální politika a podobně. Škoda že u jednotlivých bodů nejsou zmíněny výsledky dosavadní práce. Přehledná, srozumitelná forma i příjemné zpracování volebního programu jde ruku v ruce s předvolebním sloganem sociálních demokratů "Člověk na 1. místě". Velmi dobrá ukázka PR.

O přímé podpoře informačních a telekomunikačních technologií se volební program nezmiňuje. Sociální demokraté však slibují, že budou podporovat "Rozvoj elektronické komunikace státu a občana - většinu 'papírování' bude možné vyřídit prostřednictvím internetu a elektronického podpisu.", lecos lze vysledovat také z dosavadní činnosti vlády (viz např. následující články: 1, 2, 3).

ODS

Vážněji, mnohem méně "levicově" než prezentace ČSSD, působí web Občansko demokratické strany, ODS. Nutno podotknout že také mnohem méně živě a ergonomicky. ODS vždy stála a padala se svým předsedou, na jeho osobnosti také významnou měrou stojí web této strany. Prezentace se tváří seriózně, příznivci strany zde najdou všechny informace, které hledají - tisková prohlášení, články, projevy, informace o kandidátech a další. Stránky, vyvinuté firmou Trimedia, svou strohou formou však pramálo motivují k hledání dalších informací.

Mnohem živěji je na webu charismatického vůdce této strany - Václava Klause. Kromě informací o publikacích pana Klause a informací o jeho osobě, jsou k dispozici interaktivní diskuze. Na rozdíl od stránek ODS, obsahuje web pana profesora fulltextový vyhledávač. Volby se blíží a tak i tento web obsahuje devět úderných hesel, s nimiž jde letos ODS do voleb (ODS volí činy místo gest, ODS volí nezadluženou budoucnost, ODS volí průvan v byrokracii, ODS volí české národní zájmy, ODS volí prostředí pro život, ODS volí bezpečí země, ODS volí nízké daně, ODS volí jistotu pro stáří, ODS volí EU). Co volí ODS pro oblast ICT? Snad napoví úryvek s řeči Václava Klause z 15. 10. 2001:

"Jsou-li ICT tak progresivní, jak o nich tvrdí jejich nekritičtí zastánci, prosadí se samy. Lidé je buď potřebují nebo nepotřebují, buď je budou kupovat nebo nebudou, buď je budou užívat nebo ne. Vyzdvihováním jakéhokoliv jednoho prvku ekonomiky před ostatními je ve svobodné tržní ekonomice zbytečné a v podstatě chybné. Trh a svobodná konkurence jsou pro rozvoj všech inovací, tedy i inovací v oboru ICT, daleko účinnější než dobré úmysly politiků a státních úředníků." (celý článek k dispozici zde)

Koalice

Stručný a přehledný web Koalice nabízí informační standard, podrobně se věnuje volebnímu programu. Graficky celkem přívětivé stránky mají motiv horní části stránek nápadně podobný webu ODS (nesoudím kdo s ním přišel první). Koalice věnuje ve svém volebním programu poměrně dost prostoru ICT odvětví:

"- Umožníme všem občanům získat znalosti pro práci s moderními informačními technologiemi: Vytvoříme podmínky pro aktivní využití informačních technologií, především internetu ve výuce všech předmětů. V rámci celoživotního vzdělávání podpoříme programy zaměřené na rozšiřování funkční počítačové gramotnosti.

- Posílíme ochranu osobních údajů a ochranu soukromí.

- Urychlíme a zlevníme připojení všech typů škol k internetu: Dostupnost internetu ve školách propojíme s informačními systémy veřejné správy, v nichž otevřeme prostor pro spolupráci státu a soukromé sféry. Provedeme zásadní změny v projektu Internet do škol, a to tak, aby školy mohly více uplatňovat vlastní zkušenosti a podněty vzhledem ke svým potřebám, včetně výběru dodavatelů. Realizaci projektu chceme urychlit tak, aby do konce roku 2003 mělo 90% studentů českých škol k internetu volný přístup.

- Systémem investičních a daňových pobídek budeme usilovat o co největší dostupnost informačních technologií, a to jak v domácnostech, tak i mimo ně, aby přístup k internetu mělo co nejvíce občanů. Prosadíme program sociálně diferencované podpory nákupu osobních počítačů pro žáky základních a středních škol, který umožní do roku 2005 dosáhnout vybavenosti informačními technologiemi, která bude odpovídat úrovni EU."

Cesta změny

Cesta změny, v čele s Jiřím Lobkowitczem, nabízí svůj volební program ve třech úrovních: První úroveň heslovitě seznamuje se základními body programu, dále je k dispozici stručná a plná verze programu. U některých bodů jsou však obě verze totožné - asi chyták na nepozorné návštěvníky. Škoda, pokud se představitelé strany rozhodli zařadit mezi 12 bodů volebního programu například argument "Rod Lobkowiczů má 800 let zkušeností se státní správou", měli by mu věnovat více než tři stručné věty.

Kromě základních informací umožňuje web po západním vzoru stažení agitačních materiálů a možnost finančně přispět na činnost strany.

Strana Naděje

Mladičká Strana naděje se v případě svého vítězství ( :-) ) zasadí o budování informační společnosti: "cítíme se součástí světové komunity - informační a telekomunikační technologie stírají zeměpisné rozdíly; lidská komunita se dnes sdružuje na základě společných hodnot a zájmů bez ohledu na vzdálenosti."

ODA

ODA "je připravena podpořit rozvoj nových technologií, digitalizaci vysílacího prostoru a umožnit tak rychlý rozvoj nových médií, nových informačních kanálů a nových možností každého jedince."

Grafická stránka prezentace není nejlepší, poměrně nesourodý obsah na dojmu nepřidá. Na jedné straně jsou tu pro děti připraveny omalovánky, na straně druhé je tu hned jako druhá položka v menu hra "Sejmi svého politika", která spočívá ve střílení politiků. Asi skvělá zábava pro zapřísáhlé fanoušky Michala Žantovského, váhavého voliče však na stranu ODA nepřitáhne. Podobné způsoby mají blízko k propagandě hodné extrémněji orientovaných uskupení. Budiž částečnou omluvou, že je možné zastřílet si i do předsedy téhle strany.

KSČM

Sérii uzavřeme třešničkou (nebo spíš třešničkami) na závěr, webem KSČM. Stránky existují v české a anglické verzi. Kdo by hledal mutaci ruskou, nebo alespoň francouzskou, bude zklamán. Rozzářený web neupoutá kreativitou ani skvělým zpracováním, příznivci této strany (ta ironií osudu sídlí na ulici Politických vězňů) zde však asi najdou vše co potřebují. Od informací o straně a jejích zástupcích až po marxistickou literaturu, kde převažují citáty hojně vyzdobené statě pana Ransdorfa.

Představitelé KSČM sice tvrdí, že "Klíčem jsou moderní technologie a výrobky", ICT technologie však do svého pojetí moderních technologií přímo nezařazují: "Využít možností tradičních průmyslových oborů jako hutnictví, strojírenství, textilní, obuvnický, dřevozpracující, potravinářský průmysl a průmysl skla, porcelánu, keramiky a podporovat jejich modernizaci. Podporovat zájem podnikové sféry o modernizaci výrobních zařízení a výrobních postupů, o inovaci výrobků, o dosahování úrovně výrobků srovnatelné se světovým standardem. Stimulovat rozvoj a vznik nových výrobních odvětví i jednotlivých podniků s vysokou technologickou úrovní. ".

Aktuální informace s volební tématikou můžete najít například na serveru parlamnentnivolby.cz. Závěrečný soud ponechám na Vás, omlouvám se také všem stranám, na které se v tomto článku nedostalo.
Autor: Pavel Hrůza
Datum: 17. května 2002 Profil autora  

Pavel Hrůza

Partner společnosti 24Snails.com Media Production.
Konzultant v oblasti webových služeb a marketingu.


 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz