Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Vše pro váš digitální fotoaparát!

Dělá současná vláda dost pro liberalizaci komunikačního trhu v ČR?


David Duroň

Marketingový ředitel GTS Czech
Mám-li shrnout odpověď na Vaši otázku: Z pohledu alternativního operátora náš trh nemá ve vládě oporu.


Liberalizaci telekomunikačního trhu ovlivňuje více faktorů. Mezi nejdůležitější patří tři faktory: platné znění telekomunikačního zákona, rozhodování nezávislého regulátora trhu ČTÚ a charakter podnikatelského prostředí v ČR.

Všechny tyto faktory jsou nějakým způsobem spjaty s vládou. Příprava legislativy je přímo odvislá od návrhů Ministerstva dopravy a spojů (MDS), ČTÚ je s vládou svázán nepřímo – příslušný úsek MDS je jakýmsi poradním orgánem ČTÚ. Podnikatelský rámec je samozřejmě rovněž determinován vládní politikou.

Ve všech třech uvedených oblastech lze konstatovat, že vláda pro liberalizaci dost nečiní. V některých aspektech je dokonce její činnost překážkou vzniku trhu s rovnými podmínkami. To se týká zejména jejích přímých zásahů do samotného tržního prostředí, například přidělováním velkých státních zakázek bez výběrového řízení. Je to případ dodávky informačního systému pro veřejnou zprávu, která byla svěřena bez tendru Českému Telecomu.

Také v oblasti legislativy existují překážky úplné liberalizace. Nedokonalosti v telekomunikačním zákoně již nyní komplikují například uzavření propojovacích dohod mezi operátory. Slabiny zákona se plně projeví při uvolnění služeb pro domácnosti.

S tím souvisí i třetí okruh problémů našeho trhu. Jsou jimi nedostatečné pravomoci ČTÚ jako nezávislého orgánu, a to především v oblasti vynucování svých rozhodnutí.

Mám-li shrnout odpověď na Vaši otázku, musím konstatovat: Z pohledu alternativního operátora náš trh nemá ve vládě oporu. Politikům i úředníkům chybí odvaha vytvořit podmínky pro důstojnou konkurenci vůči dominantnímu operátorovi a důsledně tržní soutěž chránit.Michael Hartman

Generalní ředitel KPNQwest Czechia
Současná vláda dělá řadu důležitých kroků k liberalizaci českého telekomunikačního trhu ...Současná vláda dělá řadu důležitých kroků k liberalizaci českého telekomunikačního trhu a v kontextu ostatních kandidátských zemí je třeba řadu rozhodnutí ocenit. Zůstává přesto otázka, zda je podpora liberalizace dostatečná. Český Telecom stále ovládá okolo 90 procent trhu a dochází k situaci, kdy intenzivní liberalizace vážně koliduje se zájmem získat co nejvíce z chystané privatizace. V tomto ohledu je třeba vnímat některé kontroverzní kroky jako zadání vládní zakázky na infrastrukturu státní správy bez výběrového řízení nebo určité části telekomunikačního zákona, které liberalizaci neprospívají.
Vojtěch Kos

Obchodní a marketingový ředitel TELE2
Dokončení privatizace Českého Telecomu, se neúměrně protahuje a bude jistě dokončena až další vládou.Tržní prostředí nutí firmy k efektivitě, ke snižování nákladů, k předkládání stále výhodnějších a lákavějších nabídek. Z konkurenčního prostředí tedy jednoznačně profituje zákazník, a to v podobě nižších cen a lepších služeb. Nejinak je tomu i na telekomunikačním trhu. Ale i v České republice?

Je třeba uvést, že nejen vláda zodpovídá za plně liberalizovaný trh. Jsou to i zákonodárci, kteří určují, jaké podmínky budou mít všichni poskytovatelé telekomunikačních služeb, jaké pravomoci bude mít regulátor tohoto trhu.

Jejich přístup se mi bohužel nezdá dostatečný. Dokončení privatizace Českého Telecomu, monopolního poskytovatele hlasových telekomunikačních služeb, se neúměrně protahuje a bude jistě dokončena až další vládou. Blíží se totiž volby a politické strany nemají čas na práci, věnují se přípravám volebních kampaní.

A liberalizace trhu? Jen společnosti si mohou vybrat svého poskytovatele telekomunikačních služeb. Domácnosti mohou akorát bezmocně přihlížet, jak Telecom od 1. února 2002 velmi razantně zvedl měsíční poplatky. Mohou si snad vybrat “svého” poskytovatele služeb? Alternativní poskytovatelé jsou připraveni, ale prostředí jim to stále ještě neumožňuje.Související články


Celý archiv názorů >>