Politické informace hledá na internetu více než polovina uživatelů

David Kozák, 2. listopadu 2004, e-komerce.cz

Více než polovina české on-line populace (51,6%) alespoň občas využívá internetu jako zdroje informací v záležitostech týkajících se politiky, politických témat či v rámci událostí, které mají spojitost s volbami. Vyplývá to z aktuálního průzkumu, který v těchto dnech publikovala agentura United Interactive.

Agentura United Interactive provedla v říjnu v rámci svého panelu aktivních uživatelů českého internetu (United Panel) průzkum, jehož cílem bylo zmapovat míru využívání internetu ve vztahu k politickým tématům.


Hlavní zjištění

Více než polovina české on-line populace (51,6%) alespoň občas využívá internet jako zdroj informací týkajících se politiky, politických témat či v rámci událostí, které mají spojitost s volbami. Nejčastěji využívají internetu jako zdroje pro výše uvedená témata osoby starší 45 let s vysokoškolským vzděláním a s příjmem nad 20.000 Kč.

O poznání hůře jsou na tom se zájmem české internetové populace weby politických stran. Pouhá necelá 2% respondentů navštěvují často on-line prezentace politických stran, 11% uživatelů pak občas. Zbytek uživatelů (87%) navštěvuje weby politických stran zřídka, respektive nikdy.

Poslední tématický okruh představují politici a jejich webové prezentace. V tomto případě
téměř 8% z dotázaných navštíví občas on-line prezentaci svého oblíbeného politika. Na druhé straně, více než 90% uživatelů nejeví o soukromé weby politiků žádný zájem.

David Kozák
david.kozak@e-komerce.cz