E-komerce.cz: Český magazín o internetové komerci

Reklama
Užitečné informace pro kutily.


"Veřejný internet" s označením

Tisková zpráva, 16. listopadu 2001, e-komerce.cz

Samolepkou Veřejný Internet je možné napříště označit všechna místa, přístupná veřejnosti, odkud se lze připojit k Internetu. Může jít o internetové kavárny, veřejné knihovny, úřady veřejné správy, hotely, nádraží a další místa, která umožňují přístup k Internetu, a to jak zdarma, tak za úplatu.

Cílem společného projektu Úřadu pro veřejné informační systémy a BMI sdružení je umožnit občanům snadnější orientaci, odkud mohou komunikovat se světovou počítačovou sítí, a získat alespoň přibližné informace o počtu takových míst.

Údaje o množství veřejně přístupných míst s internetovým připojením se stávají jedním z kritérií vyspělosti informační společnosti. Například eEurope+ 2003, akční plán společného programu kandidátských zemí EU k realizaci informační společnosti v Evropě, uvádí jako jeden z indikátorů počet veřejných internetových míst na 1000 obyvatel. Aby byla umožněna všem občanům účast v ekonomice založené na znalostech, je třeba zajistit princip rovných příležitostí a brát v úvahu potřeby všech bez ohledu na věk či sociální, zdravotní nebo geografické znevýhodnění.

V České republice se v minulých letech podařilo díky programu Veřejné informační služby knihoven zajistit internetové připojení pro více než tisíc veřejných knihoven, které jsou tak zřejmě nejčastějším veřejným místem s přístupem k Internetu. Bohužel v návrhu státního rozpočtu na rok 2002 Ministerstvo kultury ČR vůbec s pokračováním tohoto programu nepočítá.

Provozovatelé veřejnosti přístupných zařízení s internetovými terminály mohou požádat o bezplatné zaslání samolepky vyplněním formuláře na adrese www.uvis.cz. Označení Veřejný Internet je dílem Luďka Bárty, autora loga Březen - měsíc Internetu.


Tisková zpráva
redakce@e-komerce.czCopyright © e-komerce.cz