E-komerce.cz: Český magazín o internetové komerci

Vše pro váš digitální fotoaparát!


Internetové nakupování: cena nebo kvalita?

David Kozák, 27. dubna 2010, e-komerce.cz

Jak si zákazníci vybírají e-obchod pro svůj nákup? Jak za nákupy nejčastěji platí? Právě na tyto dvě základní otázky se zaměřil průzkum, který v průběhu března a dubna realizoval APEK ve spolupráci s agenturou Mediaresearch. A k jakým že dospěli závěrům?

Z výsledků průzkumu Asociace pro elektronickou komerci a agentury Mediaresearch lze kromě zjištění, že nejoblíbenější formou platby zůstává i nadále dobírka (44 % případů) a výrazný podíl si udržuje také platba převodem (35 %), také vyčíst, podle jakých pravidel si zákazníci vybírají nejvhodnější elektronický obchod pro svůj nákup.

Jak si uživatelé internetu vybírají e-obchod pro svůj nákup?

Z provedeného průzkumu vyplývá, že pro většinu nakupujících je i nadále při výběru e-shopu nejdůležitější cena zboží (66%), avšak již téměř třetina spotřebitelů dává přednost kvalitním obchodům, se kterými mají dobrou zkušenost.

Graf 1: Jaká je strategie při nákupu zboží na internetu?

Zdroj: APEK, Mediaresearch

Kromě ceny zboží internetoví nakupující uvedli jako velmi důležité při rozhodování o nákupu v e-shopu kvalitně popsané technické parametry a zobrazení zboží. Z dodatkových služeb pak uživatelé vnímají jako významný bonus dopravu objednaného zboží zdarma.

Jak zákazníci v e-shopech nejčastěji nákup platí?

Z průzkumu vyplynulo, že i nadále je nejoblíbenějším způsobem úhrady zboží podle očekávání dobírka, kterou si vybírá nejvýznamnější část spotřebitelů (44%). Zároveň se ale potvrdilo, že zákazníci již běžně využívají i ostatní druhy plateb nabízených na trhu a hradí své nákupy také bankovním převodem (35%), kartou (8%) či prostřednictvím platebních systémů (2%). Zbývající část (10%) pak využívá internetu především k objednání zboží, které si pak osobně vyzvedne a uhradí v prodejnách e-obchodů.

Graf 2: Jaký je nejčastější způsob úhrady nákupu po internetu?

Zdroj: APEK, Mediaresearch

Jan Vetyška, výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci k výsledkům průzkumu řekl: „Internetové nakupování se těší stále větší oblibě. Jak z výsledků studie připravené agenturou Mediaresearch vyplývá, drtivá většina zákazníků byla se svým nákupem v e-obchodě spokojená. Znamená to, že internetové nakupování má v České republice své pevné místo a pro zákazníky se nakupování na internetu stalo běžnou záležitostí. Zároveň nás překvapilo, že přibývá stále více zákazníků, kteří dávají přednost kvalitním službám před nejnižší cenou."


David Kozák
dkozak@e-komerce.czCopyright © e-komerce.cz