E-komerce.cz: Český magazín o internetové komerci

Reklama
Užitečné informace pro kutily.


Shoda okolností nebo geniální PR tah?

Pavel Hrůza, 20. června 2002, e-komerce.cz

Ve všeobecném povolebním humbuku se ztrácí výsledek jedné politické strany, jejíž skóre sice nijak neohromilo, ale je zajímavé z jiného důvodu. Strana, která podle předvolebních výzkumů patřila na samý okraj zájmu veřejnosti, nakonec získala téměř tři procenta hlasů. Značnou zásluhu na výsledku měl přitom jediný řetězový email.

Jedná se o shodu okolností, nebo skvělou PR akci založenou na virovém marketingu? Posuďte sami:

Zmíněnou stranou je Sdružení nezávislých kandidátů (SNK) - sdružení starostů, radních a dalších komunálních politiků. Předvolební výzkumy preferencí organizací STEM i Sociologického ústavu AV z počátku zahrnovaly tuto stranu mezi "Ostatní", čili do skupiny trpasličích stran, které získaly dohromady preference do jednoho procenta.

Koncem května přisuzuje této straně STEM 0.9% voličů, Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu dokonce ještě méně, konkrétně 0.5%.


Tabulka: Vývoj preferencí SNK podle různých zdrojů v závislosti na čase:

STEMSociologický ústav
Březenzahrnuto do položky "Ostatní"
Duben0.9%zahrnuto do položky "Jiné"
Květen0.9%0.5%


V červnu začínají Nezávislí své předvolební úsilí. Dobročinný koncert v Brandýse, koncert Kamelotu v Brně, menší mítink s vystoupením Jablkoně v Praze. To je podle webu SNK celý výčet předvolebních akcí tohoto uskupení. Podle počtu akcí, jejich charakteru a vystupujících - nic masového. Na dvě vlny letáků a venkovních plakátů měl k dispozici každý kraj kolem 100 tisíc Kč. Celková hodnota předvolební kampaně SNK se vleze do 10 milionů. Vystoupení představitelů strany v médiích bylo spíše sporadické.


"Pyrrhovo vítězství"

Finální výsledek Sdružení nezávislých kandidátů byl proto značným překvapením: Představitelé strany sice mnoho nadšení nejevili a prohlásili, že "(SNK) utrpělo ve volbách do Poslanecké sněmovny Pyrrhovo vítězství", nicméně fakt, že se strana z okraje zájmu voličů stala s 2.8% hlasů nejsilnější neparlamentní politickou silou, se podle mého názoru dá pokládat za velmi slušný úspěch. Za sebou nechala strany, které mnohem více pracovali na svém zviditelnění, za všechny jmenuji alespoň stranu Naděje, ODA, Republikány (a jejich odnože), SŽJ a Stranu zelených.


Nebuďme jako ovce

Co pomohlo straně z ničeho získat 132 399 hlasů a z toho plynoucích 13 239 900 Kč na příspěvcích?

Možná i vy jste obdrželi "řetězový" mail s názvem "Nechovejme se u voleb jako ovce".

Velmi dobře napsaný text začínal úvodem do typické situace českého občana ve volbách:

    "Oslovujeme ty z vás, kteří jsou na tom jako my:
    Přemýšlíme, koho volit a jsme v patové situaci. Nechceme volit žádnou z velkých stran, volit malou nemá smysl - hlas propadne. Tak co - nejít k volbám? Dát hlas některé z neparlamentních stran, ať už ze sympatií nebo na protest - i když propadne? Nebo - a tak to dopadá u většiny - vybrat s těžkým srdcem z těch čtyř velkých tu, která nám připadá jako nejmenší zlo? Jenže co s onou totální elasticitou, s níž je každý ochoten jít po volbách s každým - nedostane tak náš hlas nakonec někdo, komu bychom ho nikdy nedali?
    A tak nás napadlo řešení. DOSTAT ALESPOŇ JEDNU NOVOU STRANU DO PARLAMENTU."
Ale kterou? Následuje popis myšlenkových pochodů, kterými asi prochází většina z nás, 58 procent, kteří se rozhodli volit,:
    "Nejdřív jsme vyloučili ty, které kandidují jen v některých krajích. Pak strany extremistické a strany v minulosti nějak zdiskreditované. U zbylých jsme pročetli programy a prostudovali kandidátní listiny. Cílem bylo jediné - vybrat stranu se slušným, kvalitním programem, která chce řešit skutečné problémy lidí, nezdiskreditovanou a především obecně přijatelnou. U kontroverzní strany se tahle akce prostě nemůže podařit."
...aby nakonec zvítězil jasný kandidát:
    "Vyšlo nám Sdružení nezávislých kandidátů, "
Zbytek textu obsahuje důvody proč volit SNK a ujištění, že "nikdo z nás s ní nemá nic společného, vybírali jsme čistě pragmaticky. Dokonce jsme nikoho z představitelů tohoto sdružení o této akci ani neinformovali - je to naše akce, ne jejich", stať je zakončena výrazným apelem na rozesláním textu svým přátelům a známým. Podepsáni: Kateřina Havlíčková, Václav Fořtík, kontakt: kata.havlickova@mensa.cz.

Text působí velmi upřímným a opravdovým dojmem, nečiší z něj prvoplávové PR, ani spasitelský syndrom (pak by neměl šanci šířit se "virovým" nebo "řetězovým" způsobem). Dá se předpokládat, že mail mohlo shlédnout několik desítek až stovek tisíc příjemců. Text byl navíc vystaven od počátku června na Neviditelném psu (necelých 4 000 shlédnutí podle údajů podle provozovatelů serveru), odkaz na článek se objevil i na titulní stránce webu sdružení inteligentů mensa.cz (1500 - 2000 členů).


Lepší vrabec v hrsti než Klaus na drátě

Pokud vezmeme v úvahu předvolební klima, kdy opravdu značná část voličů byla rozhodnuta podpořit "nejmenší zlo", potenciál internetu (velmi hrubý odhad: 2 miliony uživatelů) a rychlost šíření řetězových mailů, je skutečně možné, že tato akce několika jedinců výrazným způsobem ovlivnila výsledek jedné politické strany. To vše bez jakýchkoliv finančních nákladů.

Z povahy virového marketingu vyplývá, že její účastník předá sdělení dál pouze v případě, že si je skutečně jistý přínosem sdělení pro adresáta (nebo je sdělení aspoň dostatečně vtipné). Tento fakt zajistí převážně pozitivní vnímání takto šířeného sdělení, ale také omezuje plánovité využití v rámci běžného marketingového mixu.

Nový vítr v podobě nové parlamentní strany se touto akcí na českou politickou scénu vpustit nepodařilo, nicméně byla prokázána síla internetu šířit v pravý čas důležité informační poselství. Zajímavé by bylo srovnání celé kampaně co do efektivity s telefonní sebepropagací Václava Klause. Můj tip má v tomto případě jednoznačně emailová reklama.

Kateřina Havlíčková, jedna z iniciátorů akce nám k úspěchu akce řekla: "Soudě podle ohlasů, které chodily na mou adresu, bych si troufla říci, že to dostalo minimálně přes 200 tisíc lidí, jestli víc, to nedokážu posoudit. Můj osobní názor je, že to nezávislým zajistilo zvýšení o 1.5 - 2%, takže získali příspěvek za hlasy. Vycházím pouze z logické úvahy - malé strany mají vždycky vyšší preference než výsledky, protože u průzkumů lidé jmenují toho, kdo je jim sympatický, u voleb ale nechtějí riskovat ztrátu hlasu. Protože to tak skutečně bylo i tentokrát, s výjimkou zelených, u kterých výsledek odpovídal, a pouze nezávislí získali víc, usuzuji, že to bylo díky internetové akci. Nemám to ale nijak podloženo."

Zdenka Marková, místopředsedkyně Republikové rady SNK, na náš dotaz k emailové kampani uvedla, že o akci, vzešlé z mensy, její strana věděla, přivítala ji a měla určitě značný vliv na volební výsledek SNK. Obdobný text použili i jednotlivý kandidáti SNK v rámci regionální propagace.

Pavel Hrůza
pavel.hruza@e-komerce.czCopyright © e-komerce.cz