E-komerce.cz: Český magazín o internetové komerci

Vše pro váš digitální fotoaparát!


S Atlasem k přijímacím zkouškám na vysokou

Tisková zpráva, 14. února 2001, e-komerce.cz

Dne 8. února 2001 webový portál ATLAS.CZ na stránkách http://student.atlas.cz spustil aplikaci, která poskytuje cenné vodítko všem zájemcům o studium na vysoké škole.

Hlavním přínosem této stránky jsou statistiky, které ukazují míru pravděpodobnosti, s jakou se zájemce na vysokou školu dostane. Statistika totiž u každé školy zobrazí, kolik uchazečů se na školu v minulých letech hlásilo, kolik jich bylo přijato a kolik jich studium dokončilo.

Navíc tato webová stránka zobrazuje výsledky hodnocení, které podle předem daných kritérií ( např. náročnost studia, úroveň výuky, obtížnost přijímacích zkoušek, celková spokojenost, atd.) vypracovali studenti, kteří danou vysokou školu právě studují.

Samozřejmou součástí je úplný přehled všech vysokých škol a fakult v České republice s uvedením základních údajů, adres a kontaktů.

Obsah této stránky je připravován s nadací SCIO


Tisková zpráva
redakce@e-komerce.czCopyright © e-komerce.cz