E-komerce.cz: Český magazín o internetové komerci

Vše pro váš digitální fotoaparát!


Reklama v Čechách v roce 2003

David Kozák, 23. ledna 2004, e-komerce.cz

Reklama je pro většinu obyvatel ČR běžnou součástí moderního života. Přesto roste počet těch, kteří se domnívají, že reklamy je v médiích víc, než je zdrávo. A přitom je vlastně úplně zbytečná - vždyť více než polovina z obyvatel této země tvrdí, že si žádný výrobek na základě reklamy nekoupila.

Výzkumná agentura TNS Factum v tomto týdnu zveřejnila výsledky svého pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě, který proběhl v listopadu a prosinci minulého roku na reprezentativním vzorku obyvatel ČR. Výsledky sice mají k e-komerci spíše okrajový vztah, přesto si myslím, že stojí zato, jej publikovat i na tomto serveru.


Reklamy je příliš mnoho

Jedním z nejdůležitějších faktorů, které průzkum sleduje, je vnímání intenzity reklamy v jednotlivých médiích. Dlouhodobý trend přitom ukazuje, že lidé jsou reklamy přesyceni. Zvyšuje se tak podíl těch, kteří souhlasí s názorem, že "reklamy je příliš mnoho". Klesá také počet médií, v nichž by lidé byli ochotni akceptovat i větší objem reklamy.

Nejvíce je reklamou podle názoru respondentů průzkumu přesycena televize (myslí si 80,2% z nich) a také poštovní schránky (názor zastává zhruba 70% respondentů). Ostatní média jsou na tom z hlediska přesycenosti lépe - reklamy v denním tisku je příliš mnoho podle 33,5% respondentů, v časopisech podle 37,3%, v rozhlase podle 31,1% dotazovaných. Plakátů a billboardů je příliš mnoho podle zhruba 32% respondentů a v dopravních prostředcích je reklamy mnoho podle 15,2% účastníků průzkumu.

Některé místa a média by si však mohla dovolit množství reklamy i zvýšit. Patří mezi ně především místa prodeje, kde by více reklamy přivítalo 14,6% respondentů.

K internetové reklamě stějně jako k reklamě v kinech se z důvodu neznalosti problematiky nevyjádřili všichni respondenti. Internetovou reklamu tak posuzovalo jen 38% a kinoreklamu jen 38,9% respondentů. Zatímco v kinech je reklamy příliš "jen" podle 7,1% dotázaných, Internet je reklamou přesycen podle 15% dotázaných (tj. 39% z těch, kteří na tuto otázku odpověděli).

Nově se také zjišťovalo, nakolik se lidé reklamě snaží vyhýbat. Výsledky přitom korespondovaly s reklamní přesyceností jednotlivých médií. Nejvíc respondentů - téměř 77% - se vždy, většinou nebo alespoň v polovině případů vyhýbá reklamě v televizi, 59,7% se vyhýbá reklamě v poštovních schránkách. Na dalších "místech" se seřadili tisk, rozhlas a billboardy.

Pro zajímavost - na Internetu (odpovídala jen část respondentů, konkrétně 35% z nich) se reklamě vyhýbá 69% respondentů.


Co od reklamy očekáváme?

Průzkum TNS Factum se pochopitelně také snažil definovat, jaké atributy by měla podle respondentů mít "ideální" reklama. Zjistil přitom, že reklama by měla být:

  • pravdivá (49,9%)
  • důvěryhodná (42,3%)
  • vtipná (38,4%)
  • informativní (37,7%)
  • srozumitelná (31,0%)
  • nevtíraví, nepodbízivá (25,6%)
  • schopná vzbudit zájem o výrobek (23,4%)
  • plná nápadů, originální (22,8%)

Pravdivost se přitom udržuje na čele požadovaných atributů od počátku šetření, tedy od roku 1993.


Poradí při nákupu

Velice zajímavou částí průzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě je zjištění, nakolik reklama skutečně ovlivňuje lidi při nákupech. Výzkum samozřejmě nemůže nikdy nabídnout přesné údaje. Závisí totiž na ochotě každého respondenta přiznat, nakolik se nechal reklamou ovlivnit. Podle sdělení agentury je pravděpodobné, že reklama ve skutečnosti ovlivňuje více lidí, než kolik jich bylo ochotných tuto možnost připustit.

Nákup na základě reklamy "přiznalo" v posledním průzkumu 32% respondentů. Naopak více než 50% respondentů řeklo, že si žádný výrobek na základě reklamy nekoupili. Zbývající respondenti se odpovědi vyhnuli. Dlouhodobě se procento respondentů, kteří přiznávají "inspiraci" reklamou pohybuje mezi 30 a 40 procenty.


Neoblíbená, ale účinná

Reklama - a nevyplývá to jen z aktuálního průzkumu TNS Factum - je obecně nepříliš oblíbenou, přesto však respektovanou součástí života každého z nás. Mnozí potenciální příjemci se reklamě snaží za každou cenu vyhnout - ať už tím, že na začátku reklamního bloku v televizi přepnou na jiný kanál a nebo si odejdou například uvařit kávu, nebo tím, že obsah své poštovní schránky automaticky vysypou do připravené nádoby na odpadky. I tak je její účinnost relativně vysoká (zvláště když vezmeme v úvahu, že reálný vliv reklamy je vyšší než jsou respondenti - ale nejen oni - ochotní přiznat).

Bez reklamy by řada médií nepřežila. To si většina z nás uvědomuje. I proto jsme ochotní ji tolerovat. A tím se kruh uzavírá. Dokud budou inzerenti mít zájem do reklamy investovat své peníze a my - diváci, posluchači, čtenáři či návštěvníci - nesáhneme k radikálnímu kroku, že bychom přestaly média s reklamou sledovat, nic se nezmění.

David Kozák
david.kozak@e-komerce.czCopyright © e-komerce.cz