E-komerce.cz: Český magazín o internetové komerci

Reklama
Užitečné informace pro kutily.


Byla založena asociace poskytovatelů internetových řešení - Asociace.BIZ

Redakce, 3. října 2002, e-komerce.cz

Z iniciativy vedoucích společností působících v oblasti poskytování internetových řešení byla nově založena a zaregistrována Asociace poskytovatelů internetových řešení - Asociace.BIZ.

Tisková zpráva

Založení Asociace.BIZ příspěvkem k maximálnímu zvyšování úrovně a profesionality v poskytování komplexních internetových řešení.

Z iniciativy vedoucích společností působících v oblasti poskytování internetových řešení byla nově založena a zaregistrována Asociace poskytovatelů internetových řešení - Asociace.BIZ.

Cílem této profesní organizace je zejména vytváření a podpora podmínek pro rozvoj internetu a on-line médií, budování povědomí o možnostech jejich využití a zavádění standardů nejvyšší kvality do projektů internetových řešení pro jejich zadavatele.

Samozřejmou součástí činnosti je i prosazování zájmů všeobecně prospěšných pro uživatele internetu jakož i prosazování pravidel etiky a morálky v oboru, včetně případných doporučení postupů a konzultací při vedení výběrových řízení.

Členové Asociace poskytují komplexní servis v oblasti poskytování internetových řešení, a to od poradenství v oblasti strategického využití internetu se zohledněním potřeb IT a´marketingu, analýzu a vývoj aplikací na bázi internetových technologií, přes návrh a realizaci kreativních on-line marketingových konceptů včetně grafického zpracování, až po implementaci, provoz a servis dodaných řešení.

Zakládajícími členy Asociace.BIZ jsou společnosti: AMI Praha, Et netera, Forrest Gump, Globe Internet, Ilikethis!, Lundegaard, nexum Trilog a První multimediální.

Prezidentem Asociace.BIZ byl zvolen Ing. Richard Schinko, který v uplynulých letech pracoval jako generální ředitel mezinárodní reklamní agentury DDB a.s. v České Republice a od r. 2002 působí ve vlastní poradenské firmě R.S.C. jako nezávislý konzultant v oblasti komerčních komunikací.

"Založení a fungování takové profesní organizace, jakou je Asociace.BIZ, má významnou měrou přispět k dalšímu zvyšování úrovně a rozvoji aktivit v oboru, jehož pozice a budoucnost je dnes již sice nepřehlédnutelná a nezastupitelná, nicméně jehož potenciál a efektivita ještě často zůstávají nedoceněny a nevyužity. To bychom rádi pomáhali měnit," sdělil k motivům založení prezident Asociace.BIZ R.Schinko.


e-komerce.cz komentuje

Přestože založení Asociace.BIZ je veskrze pozitivním signálem směrem k zákazníkům, není možné přehlédnout, že na "trhu" již delší dobu působí členskou základnou podstatně silnější Asociace pro elektronickou komerci - APEK. Protože nejméně polovina zakládajících členů Asociace.BIZ jsou současně členové APEK, přímo se nabízí otázka, co bylo motivací pro založení vlastní asociace?


Redakce
redakce@e-komerce.czCopyright © e-komerce.cz