E-komerce.cz: Český magazín o internetové komerci

Vše pro váš digitální fotoaparát!


NÁVŠTĚVNOST CZ oficiálně spuštěna

Redakce, 14. ledna 2004, e-komerce.cz

Společnost EUNECO.COM po ročním vývoji odstartovala novou verzi komerčního projektu NÁVŠTEVNOST CZ.  Server nabízí v Česku a na Slovensku nejhlubší a nejkomplexnější analýzy návštěvníků internetových stránek. Produkt byl vyvinut především jako špičkový marketingový nástroj pro manažery. Vedlejším nekomerčním produktem jsou trendové analýzy chování uživatelů internetu.

Verze 3.0 serveru NÁVŠTĚVNOST CZ byla spuštěna po ročním vývoji a několika měsíčním zkušebním provozu na začátku roku 2004. Službu využívá zatím několik set českých a slovenských společností. Nová podoba serveru nabízí nejhlubší a nejobsáhlejší analýzy návštěvníků internetových stránek. „Prostřednictvím serveru NÁVŠTĚVNOST CZ lze zjistit, kdo, jak dlouho a proč navštívil měřený web,  co ho nejvíce zaujalo nebo co naopak úplně ignoroval,“ vystihuje přednosti NÁVŠTĚVNOST CZ ředitel společnosti EUNECO.COM Vladimír Skalský.
   
Služba serveru NÁVŠTĚVNOST CZ je založena na vnějším sledování přístupů jednotlivých návštěv na klientovu internetovou stránku. Sledování přístupů je umožněno díky přítomnosti specifického HTML kódu,  který je na sledovaném serveru umístěn v podobě neviditelného bodu o velikosti 1x1 pixel. Návštěvník v okamžiku přístupu na měřenou stránku současně přistupuje také na server NÁVŠTĚVNOST CZ. Naměřené údaje jsou zpracovány a prezentovány v podobě několika desítek výpisů a srovnávacích přehledů. Služba NÁVŠTĚVNOST CZ je on-line aplikací typu klient - server. Veškeré procesy, výpočty a měření tak běží na straně serveru NÁVŠTĚVNOST CZ. Přístup do systému NÁVŠTĚVNOST je zajištěn prostřednictvím přihlašovacího jména a hesla a to v podstatě odkudkoliv a kdykoliv.  „Servery jsou geograficky odděleny kvůli nebezpečí živelné pohromy nebo teroristického útoku. Při výpadku jednoho serveru nastupuje záložní server, kde běží identická kopie celé aplikace“, vysvětluje vedoucí vývojového týmu EUNECO.COM Jakub Vrána.

NÁVŠTĚVNOST CZ funguje především jako marketingový nástroj, který umožňuje odhalit slabá místa ve zvolené strategii propagace webu (webpromotion) a jeho grafického ztvárnění (webdesign). Na základě zjištěného chování návštěvníků a jejich preferencí, je možné přijmout řadu opatření, kterými lze výkon webové prezentace zefektivnit řádově o stovky procent. NÁVŠTĚVNOST CZ tak poskytuje zpětnou vazbu především  pro marketingové pracovníky, kteří usilují o pravidelný růst počtu návštěvníků firemního webu.
   
Vedlejším nekomerčním produktem nového projektu jsou pravidelné a veřejně dostupné trendové analýzy chování uživatelů internetu. Analýzy vycházejí z desítek milionů přísně anonymních dat, se kterými server NÁVŠTĚVNOST.CZ pracuje. Do výsledných analýz jsou tato data zpracovávána standardními statistickými metodami.


Redakce
redakce@e-komerce.czCopyright © e-komerce.cz