Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Reklama
Užitečné informace pro kutily.

Konference "Trendy internetových řešení v ČR"

Ve středu 23. září se v Kaunickém paláci v Praze uskutečnila konference Asociace.BIZ, nazvaná "Trendy internetových řešení v ČR". Zúčastnilo se jí více než 70 specialistů v oblasti marketingu a komunikace z největších firem v ČR.

Více než sedm desítek marketingových a komunikačních specialistů se 23.9. zúčastnilo odborné konference "Trendy internetových řešení v ČR". Pořadatelem konference byla Asociace poskytovatelů internetových řešení - Asociace.BIZ. Konference byla první, kterou asociace samostatně připravila a zorganizovala.

"Společným zájmem tohoto projektu bylo rozšíření povědomí a znalostí o samotném oboru, pojmenování jeho vývoje a trendů, zvýšení povědomí specialistů na marketing, komunikace a obchod o možnostech využití internetových technologií a jejich přínosech," píše se v tiskové zprávě.

Na konferenci byly mimo jiné prezentovány výsledky výzkumu "Využití internetu ve firemním sektoru", který v letošním roce pod zášťitou Asociace.BIZ realizovala agentura Factum Invenio ve spolupráci s redakcí marketingového časopisu Strategie. Všichni účastníci také obdrželi CD-ROM s detailními výsledky.

Prezident Asociace.BIZ Michal Svätý v úvodním slovu řekl: "Obor internetových řešení se postupně stává samostatnou marketingovou disciplínou. Podobně jako postupně došlo ke specializaci reklamních agentur, PR agentur, mediálních agentur, DM agentur a event agentur, došlo s nástupem internet technologií logicky i ke vzniku internetových agentur, které jsou schopny vidět strategii klienta zároveň očima kreativníma i technologickýma, a které poskytují celou škálu služeb, jež se souhrnně dají nazvat internetovým řešením.

Kvalitní agentura dodávající internetová řešení spojuje to, co dosud spojeno nebylo: dvě samostatné – sofistikované – zcela odlišné disciplíny. Kreativní svět pracovníků v reklamě a marketingu a exaktní binární svět pracovníků v IT. V oblasti internet řešení se najednou objevila nutnost komunikace dvou odlišných světů v jedné organizaci, nutnost spojení dvou odlišných přístupů."

Program konference byl rozdělen do tří samostatných částí, věnovaných trendům internetových řešení v oblasti:

  1. komunikace,
  2. obchodu,
  3. interních procesů firem.

Z programu konference

Komunikací, tedy uplatněním principů on-line marketingu byla myšlena plnohodnotná oboustranná výměna informací mezi firmou a jejím stávajícím nebo potenciálním zákazníkem. Objevuje se od roku 1995 vznikem prvních www stránek. Toto široké téma souvisí s obsahovým, strukturálním a grafickým ztvárněním prezentace na internetu, pravidly souvisejícími s udržováním obsahu, zavedením adresy do vyhledávačů atd.

O trendech v tomto pilíři hovořili: pan Dan Kafka v přednášce věnované proměnám internetové grafiky v čase, Radovan Jelen, který analyzoval parametry profesionálních prezentací a pan Zdeněk Hoffmann, který popsal trendy publikace obsahu na webu.

Obchod se stal jmenovatelem pro druhý pilíř. První internetová řešení se v této oblasti objevila v roce 1997 začleněním katalogů do www stránek společnosti. Jejich vývoj poté vedl od prvních nesmělých pokusů prodat produkt přes internet až k sofistikovaným systémům propojující on-line IS dodavatele a zákazníka. Tato cesta úzce souvisí se změnami ve filozofii obchodu, kde slovo vlastnit je stále častěji nahrazováno slovem sdílet – a to především v oblasti informací, které dnes rozhodují o bytí či nebytí firem, ale už dnes existují oblasti podnikání, kde sdílení fyzických nástrojů podnikání vytváří konkurenční výhodu - a je to logicky tam, kde je největší tlak na snižování nákladů a produktivitu práce. Zde se se stejnou logikou začal propojovat svět obchodu, marketingu a IT a znalost obou stran mince dal řadě mladých společností vstupenku do světa velkých.

Odborné příspěvky o trendech on-line obchodu v oblastech B2C a B2B přednesli pan Petr Bartoň a Martin Bolcek.

Interní procesy představují další progresivní oblast využití internetových řešení. Zahrnují vytvoření jednotné uživatelské platformy pro interní komunikaci a to v prostředí, které všichni zaměstnanci důvěrně znají a kde je z jejich uživatelského pohledu vše vzdáleno na 1 až X kliknutí myší. Pro interní marketing nástroj umožňující poskytování a sdílení informací v definované struktuře definovaným skupinám zaměstnanců. Pro IT managery pak způsob jak dostat všechna data z heterogenního prostředí do vrstvy, která obslouží uživatele, aniž by bylo nutné instalovat na jeho pracovní stanici speciální SW a to za podmínek dodržení požadované bezpečnosti. O prvních internetových řešeních v této oblasti hovoříme do roku 1999.

S trendy seznámil posluchače Luděk Kremser. Enterprise Content Managementu se poté podrobněji věnoval pan Václav Bittner.

Autor: David Kozák
Datum: 27. září 2004 Profil autora  

David Kozák

Redaktor serveru e-komerce.cz
Novinář a publicista.


 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz