Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Newsletter 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Reklama
Užitečné informace pro kutily.

IOL a ÚVIS experimentují s e-learningem

INTERNET OnLine, internetová divize Českého Telecomu a.s. společně s Úřadem pro veřejné informační systémy (ÚVIS) představili společný experimentální internetový projekt pod názvem Web Education Project.

Projekt spočívá ve vytvoření centrální vzdělávací platformy na internetu přístupné nejen zúčastněným učitelům, žákům, ale i jejich rodičům. Materiálně tento projekt zabezpečil INTERNET OnLine poskytnutím 150 počítačů, které jsou instalovány vybraným učitelům a žákům do jejich domovů. Tyto počítače mohou v rámci projektu využívat denně, včetně bezplatného připojení do internetu přes službu QUICK.cz. Český Telecom dále poskytnul každý den hodinu provozu u každého PC zdarma, bez telefonních poplatků. ÚVIS zajistil metodologickou část projektu.

Cílem je umožnit všem zúčastněným vyzkoušet si novou formu komunikace a vzdělávání. Důležitým mezníkem pro další rozvoj tohoto typu vzdělávání bude vyhodnocení projektu po 3 měsících.

Projekt se týká čtyř vybraných tříd ze 7. ročníků základních škol podle kriterií ÚVISu. Projekt nastartoval 1.října 2001 a bude ukončen 31. 12. 2001. Dále mají školy možnost naložit s poskytnutými počítači dle vlastního uvážení (počítačové učebny).

Jak projekt vypadá v praxi:

Na serveru INTERNET OnLine je zřízen centrální web na adrese: www.skola.iol.cz. Tento web je přístupný pro všechny experimentální třídy, na jeho stránkách existují další lokální prezentace škol, které slouží k vzájemné místní komunikaci mezi žáky, žáky a učiteli a učiteli s rodiči. Právě zde mají rodiče motivaci k používání internetu v domácnostech - ať už se jedná o e-mailovou komunikaci s učiteli, či používání internetu k získávání dalších informací.

Na centrálním webu budou přístupné studijní materiály využitelné všemi školami, dále je zde možnost chatů, soutěží, kvízů, úkolů atd.

Cílů má tento ambiciózní projekt několik:

  • vytvořit pozitivní vztah k informačním technologiím a pomoci osvojit si základní uživatelské dovednosti jak u žáků a učitelů, tak u rodičů
  • vést žáky k samostatné a tvořivé práci s novými technologiemi
  • hledat konstruktivní využití e-mailového spojení žáků, učitelů a rodičů - např. v případě absence předání textu žákům, zadávání a odevzdávání domácích úkolů apod.
  • naučit všechny zúčastněné pracovat s informacemi
  • vyhodnotit užitečnost projektu pro další e-learning.

I když se jedná o projekt využívající informační technologie, jeho základním kritériem je již staletími prověřené heslo "škola hrou", doufejme, že se tuto základní myšlenku podaří naplnit.

Autor: Redakce
Datum: 5. října 2001

 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz  
 Seznam komentářů  
Vypsat
Od
Téma
Datum

Radúz Mácha
názor
07.10.2001 15:14