Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Newsletter 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Vše pro váš digitální fotoaparát!

Informační systémy musí být atestovány

Od tohoto roku by každý informační systém, který provozuje veřejný sektor, měl mít atest vydaný dle zákona o informačních systémech veřejné správy 365/2000 Sb. Atestace vykonávají tzv. atestační střediska na základě pověření Úřadu pro veřejné informační systémy. K dnešnímu datu byla vydána pověření třem nezávislým subjektům.

Primárně je atestace "potvrzení" způsobilosti k provozu v rámci ISVS (informačních systémů veřejné správy). Budou ji podléhat IS jednotlivých úřadů nebo celých resortů, produkty a schopnost připojení k referenčnímu rozhraní. Atestací se potvrzuje shoda se standardy, stupeň bezpečnosti a úroveň technických a užitných vlastností.

Sekundárně by se atestace mohla stát kvalitním nástrojem pro české dodavatele při jejich vstupu na evropský trh. Předseda představenstva jednoho z atestačních středisek - Medicont Group, a.s. Edvard Kožušník k tomu to tématu sdělil: "Chceme nyní ve spolupráci s ÚVIS a ostatními atestačními středisky vytvořit předpoklady, aby české atesty odpovídaly systému certifikaci EU. To by pro české dodavatele znamenalo významnou úsporu nákladů při vstupu na jednotný evropský trh".

Pro občana jde o téma poněkud odborné. Již dnes ale platí standard, který musí všechny úřady do června příštího roku naplnit. Týká se povinného zveřejňování informací na internetových stránkách. Standard se zabývá obsahem informací, nikoliv technologiemi. Předmětem tohoto standardu je výčet a struktura nejdůležitějších informací zveřejňovaných orgánem veřejné správy způsobem umožňujícím dálkový přístup. Obsahuje v podstatě 16 povinných položek. Od názvu subjektu, kontaktních údajů, údajů o rozpočtu, návody k řešení nejrůznějších životních situací až po výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací. Předmětem je dále detailní osnova popisu postupu orgánu veřejné správy při vyřizování žádosti občana.
Autor: Tisková zpráva
Datum: 6. listopadu 2001

 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz