Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Vše pro váš digitální fotoaparát!

Pomozte stanovit cíle státní politiky v ICT sektoru!

Vláda České republiky se rozhodla aktuálně vyjádřit strategické cíle státu v oblasti rozvoje a budování informační společnosti. Učinila tak prostřednictvím Úřadu pro veřejné informační systémy (ÚVIS) v dokumentu Státní informační a komunikační politika (SIKP). Své náměty k tomuto dokumentu můžete vznést i vy.

Současná vláda je první, která si uvědomuje velký význam rozvoje informační společnosti ve všech oblastech ekonomických, společenských, kulturních a vzdělávacích činností. To je věc, která se jí přes veškeré problémy s prosazováním informační politiky nedá upřít. Již v roce 1999 vyjádřila svou podporu systematické koordinaci rozvoje informatiky a elektronických komunikací v dokumentech Státní informační politika a Národní telekomunikační politika. Základní cíle a směry rozvoje uvedené v těchto dokumentech byly návazně rozpracovány do řady dalších koncepčních dokumentů, právních předpisů i do zadání realizačních programů a projektů.

Praxe ukázala správnost vytyčených směrů v původních dokumentech. Vzhledem k novým trendům rozvoje ICT technologií (včetně jejich konvergence) ve vazbě na potřeby rozvoje ekonomiky České republiky, podpory růstu vzdělanosti a překlenutí rozdílů v přístupu k informacím, však vyvstává potřeba aktualizace státní informační a komunikační politiky.

Proto Úřad pro veřejné informační systémy v úzké spolupráci s Ministerstvem dopravy a spojů připravil pro další období návrh společného aktualizovaného dokumentu, který zahrnuje:

  • připojení k iniciativě eEurope+,
  • zpřesnění obsahu priorit se zachováním jejich základní struktury,
  • sjednocení informační politiky s politikou elektronických komunikací,
  • korekce některých směrů a jejich řešení z pohledu připravenosti realizace,
  • zkušenosti a potřeby, které od vzniku původních dokumentů nastaly jak při rozvoji informačních a komunikačních technologií, tak ve vývoji společnosti,
  • doplnění některých témat či okolností, které dosud nebyly středem pozornosti, ale nyní je nelze pominout.

Návrh dokumentu Státní informační a komunikační politika tedy vychází z dříve schválených strategických dokumentů Státní informační politika – cesta k informační společnosti a Národní telekomunikační politika, jejichž základní ideové principy zůstávají v platnosti. Dalším zdrojem je politický dokument Národní akční plán eEurope+ (Česká republika), úzce související s přípravou České republiky na vstup do Evropské unie.

Oblasti obsažené v dokumentu SIKP se v nejbližších letech významně dotknou celé naší společnosti. ÚVIS proto předložil návrh dokumentu k připomínkám odborné i laické veřejnosti s otevřeností hodnou chvály. K nahlédnutí a okomentování je dokument k dispozici na webu ÚVIS. Své názory můžete uplatnit v konečné verzi dokumentu zasláním věcných námětů na adresu sikp@uvis.cz, nejpozději však do 16. srpna 2002.

Autor: Pavel Hrůza
Datum: 4. července 2002 Profil autora  

Pavel Hrůza

Partner společnosti 24Snails.com Media Production.
Konzultant v oblasti webových služeb a marketingu.


 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz