Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Reklama
Užitečné informace pro kutily.

Rozhovor s ministrem Karlem Březinou

Současná vláda je první, která přijala koncepci státní informační politiky. Ne všechny vládní kroky v této oblasti jsou přijímány s nadšením, řada z nich se potýkala s problémy, na druhou stranu se konečně v této oblasti něco děje. Na aktuální stav vládní informační politiky a souvisejících záležitostí jsem se zeptal člověka k této otázce nad míru povolaného - ministra Karla Březiny.

Karel Březina má na starosti Státní informační politiku. Na jeho hlavu tedy padá zodpovědnost za prosazování rozvoje informačních technologií a internetu ve státní správě a samosprávě a podporu IT sektoru.

Od těchto témat se také odvíjel náš rozhovor:

Považujete se za znalého problematiky informačních technologií? Sledujete vývoj tohoto sektoru?

Ano, problematika tohoto prostředí je mi velmi blízká. Nejen že sleduji vývoj, ale jako předseda Rady vlády pro SIP se aktivně podílím na realizaci státní informační politiky.

Karel BřezinaVyužíváte internet při své práci?

Internet využívám jako zdroj informací denně.

Jakou roli osobně přikládáte informačním technologiím v ekonomickém systému České republiky?

Významnou, což je dokumentováno nejen přístupem současné vlády v oblasti rozvoje informačních a komunikačních technologií, ale i aktivním přístupem k programu eEurope+ (investiční pobídky).

Považujete internet za jeden z nástrojů demokracie?

Internet je určitě prostředí, které demokracii musí zákonitě podpořit. Prostřednictvím internetu se občané dostanou rychleji k informacím.

V loňském roce vláda z rozpočtu vyčlenila 880 milionů na realizaci akčního plánu státní informační politiky. Jak byly tyto prostředky využity?

Například na projekty - Knihovny Online, Zdravotnictví Online, Budování informačního systému katastru nemovitostí, Informatizace krajských úřadů atd.

Jak osobně hodnotíte výsledky státní informační politiky?

Většinu projektům se daří úspěšně realizovat, myslím, že první ovoce už sklízíme.

Problémy projektu "Internet do škol" jsou vyřešeny. Úřad na ochranu hospodářské soutěže všechny podněty zamítl jako neopodstatněné a projekt se opět rozběhl. Nicméně, z tohoto důvodu došlo k časovému prodlení.

Jste spokojen s kvalitou Zelené knihy o elektronickém obchodu? V odborných kruzích její představená verze vyvolala značně rozporuplné reakce.

Vzhledem k tomu, že jde o novou problematiku, lze očekávat různé reakce. I rozporuplné považuji v tomto směru za významné. Ale na druhé straně měli všichni příležitost se k ní vyjádřit již v době, kdy její pracovní verze byla publikována na internetu.

Na webu ÚVIS však byla vystavena až po urgenci ze strany CEO a to až poté, co bylo uzavřeno první kolo připomínek a kdy ji vzala na vědomí Rada vlády pro státní informační politiku. Vybrané subjekty a seskupení (ani lidé z řad ÚVIS neměli příliš jasno kdo do této skupiny patří a v některých případech se divili jak jsme se k dokumentu dostali) byly osloveny až zpětně, jen pro účely zaslání připomínek. Myslím že organizační stránka trochu vázla.

Není to pravda - představitelé komerční sféry dostali Zelenou knihu k připomínkám již dříve a Rada projednávala dokument již se zapracovanými připomínkami komerční sféry. Jiná je však skutečnost, že v komerční sféře nebyla adekvátní odezva. Zřejmě vázla distribuce.

Jaké prostředky půjdou do informační politiky letos?
Karel Březina
Celkové investiční výdaje budou pravděpodobně činit 4.5 - 5 mld. Kč

Jak budou využity? Jaké jsou priority?

Předpokládám, že efektivně. Částečně budou využity na projekt "Internet do škol", zbývající prostředky se rozdělí mezi celou řadu projektů jednotlivých resortů. Prioritou je v současné době proveditelnost již přijatých zákonů v oblasti elektronické veřejné správy.

Můžete přiblížit projekt "Bezpečné referenční sdílené rozhraní"?

Realizace referenčního rozhraní umožňuje vytvořit jednotné a strukturované propojení jednotlivých informačních systémů veřejné správy. Jedná se o jakousi vrstvu společných mechanismů a služeb, které propojení mezi informačními systémy umožní i ve smyslu stávajícího právního řádu ČR.

Budou nasazeny e-commerce systémy při majetkových operacích vlády a ministerstev (mám na mysli nákup zboží prostřednictvím poptávek na B2B tržištích, elektronické aukce při prodeji např. nemovitého majetku apod.)?

Myslím, že těmito způsoby by bylo možné podstatně zprůhlednit a zefektivnit tyto operace. Touto problematikou se intenzivně v současné době zabývá Úřad pro veřejné informační systémy (ÚVIS). Ten rozjíždí projekt "Tržiště", který by měl značně zefektivnit a zprůhlednit otázky B2B ve státní správě.

Bude vláda tlačit na zlevnění ceny datových přenosů?

Nevím jak vláda může tlačit na zlevňování.

Myslíte, že je vládní tolerance cenové politiky Českého Telecomu adekvátní?

Vláda nemůže diktovat společnosti Český Telecom, a. s. její cenovou politiku. Vývoj cen je dán celkovou situací na trhu a hlavně tlakem konkurence. Český Telecom, a.s. musí také reagovat na cenovou metodiku, vydanou nezávislým regulátorem telekomunikačního trhu, Českým telekomunikačním úřadem.

Vláda, jakožto většinový vlastník Českého Telecomu, má určitou možnost zasahovat do rozhodování v této společnosti. Souhlasíte s názorem, že jednou z největších překážek většího rozvoje e-komerce a informační společnosti vůbec jsou stále ceny za připojení k internetu?

S tímto názorem nesouhlasím. Největší překážku vidím (a to nejenom u nás, ale dle průzkumu OECD v celém světě) v nepřipravenosti firem a zákazníků na změnu filozofie a stylu obchodování. Rozhodující bariéry nejsou v technologiích a v ceně těchto technologií.

Prohlásil jste, že "Naším cílem je, aby po úřadech neobíhal občan, ale informace". Co považujete za největší překážku v dosažení tohoto cíle?

K tomu, aby obíhaly informace je nutné sjednotit propojení veškerých informačních zdrojů státní správy. Připravuje se řada zákonných opatření - například zákon o registrech.

Kdy budeme moci podat daňové přiznání prostřednictvím internetu?

Dělá se vše, aby to mohlo být v letošním roce.

Na závěr poněkud osobní dotaz: - Nakupujete na internetu?

Občas.

Děkuji za rozhovor.
Autor: Pavel Hrůza
Datum: 1. února 2002 Profil autora  

Pavel Hrůza

Partner společnosti 24Snails.com Media Production.
Konzultant v oblasti webových služeb a marketingu.


 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz  
 Seznam komentářů  
Vypsat
Od
Téma
Datum

Ostraticky
Ministerstvo prumyslu, zdravotnictvi a dalsi
03.02.2002 23:57