Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Newsletter 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Vše pro váš digitální fotoaparát!

Zelená kniha o elektronickém obchodu

Jedním z bodů programu 20. zasedání Rady vlády České republiky pro státní informační politiku dne 19. července 2001 byla i informace o průběhu projektu Úřadu pro veřejné informační systémy (ÚVIS) Zelená kniha o elektronickém obchodu.

Předseda ing. Jiří Krump na zasedání informoval Radu vlády, že ÚVIS byl pověřen přípravou Zelené knihy o elektronickém obchodu (ZK EO) na základě usnesení vlády č.56 z 12.1.2000. Cílem ZK EO je formulace problémů a urychlení rozvoje elektronického obchodu v ČR a tímto umožnit v druhém pololetí roku 2001 vést veřejnou diskusi o klíčových problémech.

Kritériem pro úspěšnost ZK EO je v prvé řadě stanovení gescí příslušných resortů v jednotlivých oblastech rozvoje EO a otevření diskuse formou přístupnou nejen pro zainteresované resorty, ale i pro uživatele z oblasti IT. Pro projekt ZK EO byla zřízena expertní skupina elektronického obchodu, složená ze zástupců vybraných resortů a zástupců privátní a akademické sféry.

Termín konečné realizace projektu je stanoven na 31.12.2001. Paralelně s přípravou ZK EO a v návaznosti na Směrnici 2000/31/ES Evropského parlamentu a Rady z 8.6. 2000 o elektronickém obchodu je připravován i dokument Návrh analýzy právních předpisů, který bude přílohou ZK EO. V současnosti pracuje ÚVIS zejména na souladu již zpracovaných materiálů s programem Akčního plánu kandidátských zemí eEurope+ 2003.
Autor: Tisková zpráva
Datum: 14. srpna 2001

 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz