Spotrebak.cz - sponzor E-komerce
 Sponzoři 
 Hledání 
 Reklama 
 Diskuze 
 Bez komentáře 
Vše pro váš digitální fotoaparát!

Prohlášení Českého fóra pro informační společnost k projektu Internet do škol

Členové Českého fóra pro informační společnost (ČFIS) stejně tak jako většina pedagogické veřejnosti sledují pozorně projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Internet do škol (INDOŠ).

Značná míra právní, finanční a koncepční nejistoty vyprovokovala v roce 2001 a provokuje i v letošním roce řadu nesouhlasných stanovisek, návrhů variantních řešení a dokonce odmítavých postojů.

V poslední době se objevila informace, že pod záminkou zapojení privátního sektoru do financování projektu se připravuje využití komerčních aktivit v rámci využívání služby, poskytované systémem INDOŠ.

Po počátečním tápání a následné informační bariéře o způsobu financování Projektu nastává další "novinka" v podobě příprav na založení obecně prospěšné společnosti, která by měla komerční aktivity při užití internetu ve školách zastřešit.

České fórum pro informační společnost žádá Radu vlády ČR pro státní informační politiku, aby tuto nejasnou a problematickou součást projektu nedoporučila vládě ČR ke schválení.

České fórum pro informační společnost jednoznačně vítá nasazení internetu do škol jako součást zvyšování kvality a změny výukové praxe. Trvá však na tom, aby koncepci využití školského internetu tvořilo odborné ministerstvo a nepodléhalo při tom tlakům na komercionalizaci využití tohoto výukového nástroje.

ČFIS dále vítá aktivitu Nejvyššího kontrolního úřadu k přešetření financování projektu, neboť jedině tak lze rozptýlit negativní odezvy na neefektivní a nekoordinované vynakládání státních prostředků.
Autor: Tisková zpráva
Datum: 22. července 2002

 Sdílet článek  
Facebook Facebook   Jagg Jagg.cz   Linkuj Linkuj.cz